Psychoterapia rodzinna – na czym polega i kiedy jest wskazana?

Zdaniem socjologów i na podstawie najbardziej popularnych definicji możemy określić, że rodzina to podstawowa grupa społeczna, na której opiera się całe społeczeństwo. Współcześnie rodzina przybiera bardzo różne formy, jednak bez względu na występującą różnorodność pomiędzy członkami rodziny zawsze tworzy swoistą całość. Wzajemne oddziaływanie na siebie przez poszczególne osoby w rodzinie sprawia, że nie są tylko „sumą fizycznie podobnych jednostek”. W rodzinie każda osoba może oddziaływać swoim zachowaniem na pozostałych. Członków rodziny łączą wzajemne relacje, które czasami zostają zakłócone przez różnego rodzaju problemy, które mogą doprowadzić do licznych nieporozumień. Kiedy nasz rodzinny dom przestaje być „bezpieczną przystanią”, w której nie znajdujemy odpoczynku od świata zewnętrznego, warto udać się na psychoterapię rodzinną. Czym jest psychoterapia rodzinna? Dlaczego wskazane jest udanie się po pomoc do specjalisty?

Terapia rodzinna, terapia par w Łodzi

Terapia rodzinna to nic innego, jak forma rozmowy, w której uczestniczą członkowie rodziny oraz terapeuta. Nie ma maksymalnej ilości osób, która może uczestniczyć w psychoterapii, ponieważ problemy rodzinne mogą dotyczyć zarówno rodziny wielopokoleniowej, jak i poprawy relacji najbliższej rodziny na płaszczyźnie partner – partnerka, żona – mąż, czy dzieci – rodzice. Czasem powodem, dla którego warto skorzystać z terapii rodzinnej jest choroba jednej z osób, rozwód rodziców, czy inny kryzys związany ze śmiercią bliskich, czy konfliktem.

Oczywiście każda rodzina może skorzystać z pomocy psychoterapeuty, jednak bardzo często momentem rozpoczęcia terapii jest zauważenie problemu przez psychologa, psychoterapeutę lub psychiatrę. Psychoterapia rodzinna to nie tylko rozwiązanie dla rodzin, które żyją w konflikcie, ale również dla tych, które ze względu na trudne, życiowe sytuacje przestały ze sobą rozmawiać, a poszczególne osoby zamknęły się na swoje wzajemne potrzeby. Celem terapii może być również próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, co jest konkretnym powodem zmiany w relacjach i jak znaleźć sposób na wspólne radzenie sobie z problemami.

Jak przebiega psychoterapia rodzinna?

Pierwsze spotkanie, na którym członkowie rodziny spotykają się z psychoterapeutą, odbywa się w formie konsultacji. Każda z osób z rodziny ma możliwość opowiedzenia o ważnej z jego punktu widzenia sytuacji lub problemie, która może mieć wpływ na wspólne relacje lub dotyczy po prostu życia rodzinnego. W tym czasie psychoterapeuta zbiera wszystkie informacje, które uzupełnia o ewentualne pytania dotyczące życia rodziny. Na zakończenie pierwszej konsultacji wszyscy wspólnie podejmują decyzje co do kontynuowania terapii na kolejnych spotkaniach.

Terapia rodzinna to szansa na uzyskanie informacji na temat, jak wszyscy uczestnicy terapii postrzegają rodzinny problem. To szansa na spojrzenia na całą sytuację i omawiane problemy z zupełnie innej perspektywy – oczami dzieci, rodziców oraz pozostałych osób biorących udział w spotkaniu. Dzięki temu, można między innymi dowiedzieć się, jak zachowanie jednej osoby oddziałuje na pozostałych domowników. Dodatkowym elementem terapii rodzinnej są również prace domowe, które mają wyzwolić w uczestnikach spotkania nowe zachowania i emocje, których do tej pory brakowało lub są potrzebne do oczyszczenia relacji.

Psychoterapia rodzinna systemowa w Łodzi

Psychoterapeuta Rychlik-Traczyk Aleksandra w naszej poradni specjalizuje się w psychoterapii w rodzinnej, psychoterapii rodzin z dziećmi, psychoterapii młodzieży oraz psychoterapii par w nurcie systemowym. Jednym z założeń tego nurtu psychoterapii jest to, że wszyscy członkowie rodziny są systemem, który pomimo istniejących różnic tworzy spójną całość. Dodatkowo każdy członek systemu oddziałuje na pozostałe osoby, dlatego problem, który z pozoru dotyczy tylko jednostki jest problemem całego systemu. Kiedy każdy uczestnik terapii podejdzie do tego doświadczenia z otwartością i chęcią zmiany na lepsze, razem mogą osiągnąć wszystkie zamierzone cele.

Nasza specjalistka Rychlik-Traczyk Aleksandra podczas swojej pracy jak psychoterapeuta, zawsze stara się znaleźć najlepsze rozwiązanie dla każdego problemu swoich Pacjentów. Każda nowa osoba i sytuacja wyzwala w niej kreatywność, dzięki czemu nie stosuje schematycznego podejścia. Aby uzyskiwać jeszcze lepsze rezultaty, swoją pracę na bieżąco poddaje superwizji.

Aby zarezerwować wizytę zachęcamy do odwiedzenia naszego systemu rezerwacji online – lub do kontaktu telefonicznego z naszą rejestracją pod numerami telefonu 42 251 51 51 lub 691 070 075.