Jak wybrać właściwego psychiatrę?

Zaburzenia psychiczne to szerzący się problem w XXI wieku. Mogłoby się wydawać, że wraz z rozwojem cywilizacji, łatwą dostępnością materiałów informacyjnych, rozwojem medycyny, oraz dostępnością wykwalifikowanych osób coraz mniej osób powinno chorować. Jednak zgodnie ze statystykami, ludzi z zaburzeniami psychicznymi jest coraz więcej. Wskaźnik ludzi z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania w 2019 roku osiągnął liczbę prawie 1,5 miliona osób w Polsce! Niepokojące jest to, że ta liczba wskazuje odsetek osób leczonych, jednak patrząc szerzej, możemy przypuszczać, że liczba osób objętych chorobami psychicznymi jest jeszcze większa – wliczając osoby, które nie rozpoczęły leczenia.

Na czym polega pomoc psychiatryczna?

Choroby psychiczne mogą być wywołane różnymi czynnikami, począwszy od stresu, fobii, chorób genetycznych, chorób społecznościowych, cywilizacyjnych, jak również zaburzeń psychicznych wywoływanych przez uzależnienia od alkoholu oraz środków psychoaktywnych. Podstawą do udzielenia pomocy psychiatrycznej jest dogłębna ocena oraz diagnoza Pacjenta przez wykwalifikowaną osobę – psychiatrę. Na pierwszej konsultacji psychiatrycznej lekarz przeprowadza wywiad, aby wziąć pod uwagę wszystkie czynniki z życia i otoczenia, które mogą mieć wpływ na stan zdrowia psychicznego. Rozmowa może dotyczyć różnych kwestii w zależności od tego z jakiego rodzaju problemami zgłosi się Pacjent.

Po ukończeniu rozmowy, psychiatra wystawia wstępną diagnozę oraz przepisuje odpowiednie leki. Ważne jest regularne przychodzenie na wizyty kontrolne w razie konieczności zmiany leku lub dawkowania. Czasami mogą zostać zlecone dodatkowe badania (np. krwi), aby wykluczyć somatyczne podłoże dolegliwości.

Po rozpoczęciu leczenia, pacjent jest zobligowany do odbywania regularnych wizyt, dzięki którym psychiatra będzie miał możliwość ocenić, czy przepisany lek działa odpowiednio oraz omówić dane kwestie z życia pacjenta i to, jak wpływają one na jego stan psychiczny. Co do przepisanych leków, psychiatra może także z czasem, zakładając, że zachodzi taka potrzeba, zmienić dawkę przepisywanego leków bądź całkowicie go zmienić.

Gdzie szukać psychiatry?

Psychiatra to lekarz, który najczęściej swoje praktyki prowadzi w szpitalu lub w formie indywidualnych wizyt. Psychiatrę znajdziemy:

Na co zwrócić uwagę podczas wyboru psychiatry?

Podczas poszukiwania psychiatry należy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę, czy jest on lekarzem specjalistą, który prowadzi czynną praktykę oraz w jaka jest jego specjalizacja/ w jakich obszarach ma największe doświadczenie. Warto zaznaczyć, że psychiatra dobiera indywidualne leczenie do każdego Pacjenta. Każda choroba lub zaburzenie może mieć zupełnie inne podłoże i dalszy przebieg np.: nerwica, depresja, zaburzenia odżywiania, uzależnienia, zaburzenia psychiczne, emocjonalne i zaburzenia osobowości, zespół stresu pourazowego.