Nerwica a zdrowie psychiczne: Skuteczne metody radzenia sobie z lękiem.

Czym jest nerwica?

Nerwica jest terminem medycznym, od którego współcześnie już się odchodzi. Pod pojęciem tym opisywane były szeroko rozumiane zaburzenia lękowe. Popularne w mowie potocznej – nerwica żołądka, nerwica serca lub nerwica wegetatywna to jednostki którym odpowiadają dzisiaj zaburzenia somatyzacyjne, czyli podtyp zaburzeń lękowych. Nerwica lękowa za to oznacza zespól lęku uogólnionego, a nerwica natręctw zaburzenia obsesyjno-kompulsywne czyli zaburzenia z popularnym angielskim skrótem OCD.

Zaburzenia lękowe są jednymi z najczęstszych zaburzeń psychicznych w populacji ogólnej i ich rozpowszechnienie wynosi 7-8%. Można śmiało powiedzieć, że co dziesiąta osoba cierpi na popularną „nerwicę” w różnej jej postaci i krasie. Szacuje się ponadto, że w ciągu życia objawy „nerwicy” pojawią się u 1/3 populacji, przy czym nawet dwa razy częściej u kobiet niż mężczyzn. Udowadnia to, iż zaburzenia psychiczne związane z lękiem są bardzo ważnym problemem medycznym.

Powstawanie tych zaburzeń jest wieloczynnikowe i wiąże się z uwarunkowaniami genetycznymi, doświadczeniami okresu dzieciństwa i dorastania, doznaniami traumatycznymi, nierozwiązanymi konfliktami wewnątrzpsychicznymi, utrwalonymi nieprawidłowymi schematami reagowania, może być również związana z chorobami somatycznymi takimi jak: zaburzenia hormonalne, niedobory witamin i pierwiastków lub anemia. Lęk może wiązać się także z nadużywaniem substancji psychoaktywnych takich jak alkohol, stymulanty, benzodiazepiny. Często lęk jest objawem większego i bardziej skomplikowanego zaburzenia zarówno psychicznego jak i somatycznego, dlatego każdorazowo wymaga wnikliwej analizy lekarskiej i diagnostyki różnicowej.

Zaburzenia lękowe związane są również ze zmianami czynnościowymi i biologicznym naszego mózgu. Wpływ na ich powstawanie i przebieg mają układy neuroprzekaźnikowe takie jak układ gabaergiczny, serotoninergiczny, dopaminergiczny i noradrenergiczny w różnych częściach mózgowia np.: korze mózgowej, wzgórzu czy hipokampie.

Rozpoznaniem zaburzeń lękowych czyli tzw. „nerwicy” zajmuje się zarówno lekarz psychiatra jak i psycholog. Ważny w rozpoznaniu jest dokładny wywiad zebrany od pacjenta, który w wielu sytuacjach potrafi bardzo trafnie nakierować na właściwą ścieżkę diagnostyczną lub nawet i diagnozę. Co prawda nie ma swoistego „testu na nerwicę”, jednak w zanadrzu owych specjalistów dostępne są różne metody diagnostyczne stanowiące badania dodatkowe.

Objawami „nerwicy” czyli zaburzeń lękowych mogą być uczucie lęku i niepokoju, problemy ze snem, uczucie napięcia, obawy i natrętne myśli, wtórne pogorszenie nastroju, obawy przed chorobą fizyczną, problemy z koncentracją uwagi, objawy fizyczne takie jak tachykardia, przyspieszony oddech, liczne niespecyficzne dolegliwości bólowe bez uchwytnej innej przyczyny.

Ważną informacją jest to, że nerwicę można leczyć. Leczenie zaburzeń lękowych opiera się na dwóch ścieżkach – farmakoterapii oraz psychoterapii. Najlepsze wyniki leczenia uzyskuje się przy połączeniu tych metod. Lekami pierwszego wyboru są leki anksjolityczne oraz leki z grupy przeciwdepresyjnych. W indywidulanych przypadkach leczenie może opierać się również na innych grupach leków. Nurt psychoterapii również dobierany jest indywidualnie pod pacjenta, jego możliwości, preferencje i potrzeby oraz podłoże zaburzeń.

Najczęstsze mity dotyczące zaburzeń lękowych:

  1. Leki przeszkodzą mi w psychoterapii – nic bardziej mylnego, dobrze dobrana farmakoterapia będzie współdziałać z psychoterapią i potęgować efekt terapeutyczny.
  2. Jak zacznę brać leki to już będę brać do końca życia – Są oczywiście przypadki, kiedy takie leczenie trwałe jest konieczne, jednak dąży się do tego aby epizody zaburzeń lękowych leczyć przez wyznaczony przez specjalistę okres.
  3. Leki mnie tylko uzależnią – są grupy leków o potencjale uzależniającym, jednak nie one stanowią podstawę leczenia i stosowane są często jedynie na krótkie okresy wstępne lub do stosowania doraźnego.
  4. Psychoterapia to tylko gadanie i mi to nie pomoże – jest to nieprawda, gdyż prawidłowo poprowadzona psychoterapia jest metodą leczenia z konkretnymi narzędziami do pracy z pacjentem i nie stanowi „tylko gadania”. Ma udowodnione naukowo pozytywne efekty, potwierdzone wieloma badaniami.
  5. Nerwica to nie choroba, nic złego nie przyniesie dla mojego organizmu – nie prawda, lęk uruchamia wiele kaskad w naszym ciele działając prozapalnie, modelując niektóre struktury naszego mózgu, zwiększają ryzyko chorób fizycznych m.in.: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, choroba wieńcowa. Wpływa on również na rozwój naszej osobowości. Skutecznie lecząc „nerwice” zapobiegamy wielu trwałym i negatywnym konsekwencjom.

Gdy u siebie zauważasz objawy lęku, niepokoju, problemy ze snem, ciągle napięcie, problemy z koncentracją uwagi albo masz objawy fizyczne a w licznych badaniach nie znajdujesz przyczyny – to może oznaczać, że cierpisz na zaburzenia lękowe i masz nerwicę. W takim wypadku koniecznie skonsultuj się z lekarzem psychiatrą, psychologiem lub terapeutą. W poradni Ego zapewniamy profesjonalne przeprowadzenie diagnostyki i zalecenie skutecznej terapii. Nasi specjaliści maja wieloletnie doświadczenie oraz nieustannie podnoszą swoje kompetencje na licznych szkoleniach i konferencjach naukowych.