Psycholodzy

Psychoterpaueci

1.png

Monika Pluta - Guz

psycholog

psycholog kliniczny

psychoterapeuta

Specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Absolwentka psychologii na Wydziale Nauk
o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.
Ukończyła 4,5 letnie podyplomowe szkolenie psychoterapeutyczne Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współwłaścicielka Poradni "EGO"

specjalista pracujący w nurcie

PSYCHOANALITYCZNYM

90632972-F3BA-45AF-9FF4-E8442EA218FF.jpe

Monika Talarowska

psycholog
psycholog kliniczny
neuropsycholog

psychoterapeuta

Dr hab. n. o zdr. prof. UŁ., specjalista psycholog kliniczny, neuropsycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (nr certyfikatu 25), w trakcie procesu certyfikacji
z psychoterapii schematów.
Przez blisko 15 lat jako psycholog była pracownikiem SP ZOZ im. J. Babińskiego w Łodzi oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Obecnie jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego
na stanowisku profesora uczelni.

Z Poradnią Ego współpracuje od 2010 roku.

Jest autorką ponad 300 publikacji naukowych z zakresu psychologii klinicznej. Poniżej wybrane z nich:

  • Zaburzenia osobowości w praktyce lekarza POZ. Czy muszę coś o nich wiedzieć. Monika Talarowska, Dariusz Moczulski, Dominik Strzelecki, Warszawa, Medical Tribune, 2021

  • Depresje u mężczyzn. Przyczyny, diagnoza, leczenie. Monika Talarowska, Warszawa, MedEdu 2020 

  • Lęk i depresja a COVID-19 -jak sobie radzić z naszymi emocjami? Monika Talarowska, Warszawa, MedEdu 2020 

specjalista pracujący w nurcie

POZNAWCZO-BEHAWIORALNYM

AG.jpg

Agnieszka Masłowiecka

psycholog

psychoterapeuta

Psycholog, psychoterapeutka, life-coach.
Po ukończeniu studiów psychologicznych odbyła Czteroletnie Szkolenie z Psychoterapii akredytowane przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego w Łodzi, ukończyła podyplomowe studia „Coaching w życiu i biznesie” w Wyższej
Szkole Menadżerskiej w Warszawie, I stopień szkolenia z Terapii Skoncentrowanej na Emocjach, obroniła doktorat na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie w Białymstoku. Pracuje terapeutycznie
z osobami w kryzysie, zaburzeniami nastroju, osobowościowymi, doznającymi dyskryminacji, będącymi w żałobie, z problemami w ważnych relacjach.
Pomaga klientom, którzy są na
ścieżce rozwoju, potrzebują zmiany (w pracy,
w związku), rozwikłania dylematu, wsparcia w realizacji
zamierzonego celu. Praktykę kliniczną zdobywała przez pierwsze dziesięć lat swojej pracy jako terapeuta dzieci (i ich rodzin) - chorych onkologicznie, z zaburzonym rozwojem, w hospicjum dziecięcym.
Następne dziesięć lat pracując z dorosłymi – w grupach wsparcia dla rodziców po stracie dziecka,
na dziennym oddziale leczenia nerwic, poradni zdrowia psychicznego, ośrodkach psychoterapii.
Bliskie jej jest podejście psychodynamiczne.
Swoją pracę poddaje superwizji u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego.

specjalista pracujący w nurcie

PSYCHODYNAMICZNYM

maciej gondorowicz.jpg

Maciej Gondorowicz

psychoterapeuta

Lekarz, psychoterapeuta.
Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Lyon 3 oraz Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.
Odbył staż kliniczny w Klinice Zaburzeń Afektywnych
i Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ma doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej.
Prowadzi również warsztaty psychologiczne.

specjalista pracujący w nurcie

PSYCHODYNAMICZNYM

J_Kaczmarek_zdjecie(1).jpg

Joanna Kaczmarek

psycholog

psychoterapeuta

Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, nauczyciel mindfulness.

Absolwentka Psychologii Stosowanej i Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim.

Aktualnie uczestniczy w 4-letnim Szkoleniu do Certyfikatu Psychoterapeuty Psychoanalitycznego Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal w Warszawie, gdzie zdobywa kwalifikacje
do prowadzenia psychoterapii w nurcie psychoanalitycznym.
Ukończyła szkolenie w zakresie pomagania osobom uzależnionym oraz ich rodzinom, zakończone zdobyciem certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień. Jest absolwentką Studium Nauczycielskiego MBSR Polskiego Instytutu Mindfulness w Warszawie, gdzie zdobyła kompetencje do prowadzenia 8-tygodniowych Kursów Redukcji Stresu w oparciu o Uważność/Mindfulness.
Szkolenie zakończone zdobyciem certyfikatu nauczyciela mindfulness.  

Prowadzi psychoterapię indywidualną długoterminową dorosłych i młodzieży; pracuje pod stałą superwizją.

specjalista pracujący w nurcie

PSYCHOANALITYCZNYM

IMG_1204.jpg

Martyna Kochanek

psycholog

psychoterapeuta

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na wydziale Nauk o Wychowaniu kierunku psychologia. Obecnie na trzecim roku czteroletniego kursu Psychoterapii Systemowej w Krakowie posiadającym rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zajmuje się terapią rodzin oraz par, ale także terapią indywidualną dzieci i młodzieży. Prowadzi konsultację dla rodziców
w trudnym procesie rozwodzenia się, przygotowaniu się do kolejnego etapu w ich życiu oraz w poszukiwaniu modelu dobrego rodzicielstwa. W swojej pracy psychoterapeuty skupia się na funkcjonowaniu całych systemów. W pracy z dziećmi i młodzieżą zajmuje się także diagnozą psychologiczną i terapią całościowych zaburzeń rozwojowych.
Pracuje z dziećmi i młodzieżą zmagającymi się z trudnościami w kontaktach z innymi, adaptacją do nowych warunków, niskim poczuciem własnej wartości, nieśmiałością, zaburzeniami emocjonalnymi (w tym depresją), zachowaniami związanymi z lękiem lub agresją, myślami samobójczymi i samouszkodzeniami, zaburzeniami psychosomatycznymi. Swoje kwalifikacje na bieżąco uzupełnia licznymi szkoleniami i kursami.

specjalista pracujący w nurcie

SYSTEMOWYM

IMG_20200401_130711.jpg

Joanna Kmieciak

psycholog

psychoterapeuta

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Certyfikowana psychoterapeutka Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii dzieci, młodzieży i osób dorosłych, zarówno w kontakcie indywidualnym jak i grupowym,
w podejściu psychodynamicznym
i psychoanalitycznym.
Ukończyła 4-letnie Studium Psychoterapii Analitycznej (w trakcie certfikacji). Praktykę kliniczną zdobywała w Poradniach Psychologiczno - Pedagogicznych, w Poradniach Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych oraz w Oddziałach Dziennych Leczenia Nerwic
i Zaburzeń Osobowości szpitala MSWiA oraz NZOZ "Ego" w Łodzi. Aktualnie pracuje w ramach prywatnej praktyki oraz w PZP przy NZOZ "Ego".

specjalista pracujący w nurcie

PSYCHODYNAMICZNYM i PSYCHOANALITYCZNYM

nika.jpg

Monika Zaręba

psycholog

psychoterapeuta

Certyfikowany terapeuta środowiskowy Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Absolwentka psychologii (specjalność: psychologia zdrowia i kliniczna) na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ. Ukończyła czteroletnie całościowe szkolenie
w zakresie psychoterapii na studiach podyplomowych
w Katedrze Collegium Medicum UJ. Podczas stażu
w Klinice Psychiatrii Dorosłych UM w Łodzi doskonaliła swoje umiejętności w dziedzinie diagnozowania
i opiniowania psychologicznego.
Dba o ciągły rozwój zawodowy korzystając z grup seminaryjnych prowadzonych w podejściu psychoanalitycznym. Aktualnie jest uczestnikiem 2-letniego szkolenia
w leczeniu głębokich zaburzeń osobowości organizowanego przez Krakowską Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej. Jest członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje z pacjentami dorosłymi zarówno indywidualnie jak i grupowo. Pomaga w trudnościach związanych
z relacjami interpersonalnymi (w rodzinie, w pracy), brakiem satysfakcji życiowej, ma doświadczenie
w kontaktach z pacjentami w kryzysie, depresji, cierpiących z powodu zaburzeń lękowych i zaburzeń osobowości.
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

specjalista pracujący w nurcie

PSYCHOANALITYCZNYM

IMG_20200922_141403_edited.jpg

Łukasz Mikuś

psychoterapeuta

Certyfikowany psychoterapeuta Polskiej Federacji Psychoterapii, członek nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, członek Łódzkiego Inkubatora Psychoanalitycznego.

Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobywał najpierw w pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach opiekuńczych, edukacyjnych oraz socjoterapeutycznych, a następnie w pracy z dorosłymi w poradniach zdrowia psychicznego.
Utrzymuje także kontakt z krakowskim Oddziałem Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic 7F.
Jego zainteresowania psychoterapeutyczne lokują się w obszarze głębokich zaburzeń osobowości.
Oferuje pomoc osobom dorosłym i młodzieży w formie konsultacji lub długoterminowej indywidualnej psychoterapii.

specjalista pracujący w nurcie

PSYCHOANALITYCZNYM

1.png

Monika Cyrulska-Dukszto

psychoterapeuta

Ukończyła całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w Laboratorium Psychoedukacji – Instytucie Treningu
i Psychoterapii w Warszawie. Odbyła staż kliniczny
w Centrum Psychoterapii XIII Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych w Warszawie.
Jest członkiem Polskiej Federacji Psychoterapii.
Posiada doświadczenie w pracy pedagogicznej
i socjoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.

Prowadzi psychoterapię indywidualna i grupową.

specjalista pracujący w nurcie

PSYCHODYNAMICZNYM

1.png

Jarosława Przygocka

psycholog

psycholog

kliniczny

Ukończyła studia psychologiczne na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowe Studium Pedagogiczne
przy Politechnice Łódzkiej. Złożyła egzaminy specjalizacyjne I i II° z psychologii klinicznej przed komisją państwową uzyskując tytuł specjalisty psychologa klinicznego. W 2003 roku uzyskała stopień nauczyciela mianowanego. Odbyła całościowe szkolenie psychoterapeutyczne na terenie Ośrodka Higieny Psychicznej w Łodzi. Szkolenie było atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Odbyła 3-letni staż zawodowy w Ośrodku Higieny Psychicznej prowadząc psychoterapię w systematycznej superwizji. Ponadto doświadczenie zawodowe zdobywała pracując
z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w Samodzielnej Pracowni Psychologii Klinicznej Instytutu CZMP
w Łodzi, poradniach specjalistycznych oraz Szpitalu Psychiatrycznym.
Była wykładowcą Uniwersytetu Łódzkiego i nauczycielem Kolegium Nauczycielskiego. Uczestniczyła w pracach Łódzkiej Filii Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii. Jest członkiem Łódzkiego Inkubatora Psychoanalitycznego.

specjalista pracujący jako psycholog kliniczny

1.png

Renata Wolanowska-Michalak

psycholog

psychoterapeuta

Specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta Polskiej Federacji Psychoterapii.
Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapeuty rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Sekcję Naukową Psychoterapii, mediator rodzinny, biegły sądowy, konsultant ZUS. Posiada 25 letnie doświadczenie w pracy zawodowej min. z pacjentami psychotycznymi, z zaburzeniami osobowości, z zaburzeniami emocjonalnymi, neurotycznymi, pacjentami w kryzysie, po przeżyciu traumy, pacjentami z problemami osobistymi, rodzinnymi. Pracowała w Ośrodku Higieny Psychicznej w Łodzi, w Ośrodku Terapii Rodzin w Łodzi, w Telefonie Zaufania, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Zgierzu, w PZP w Zgierzu oraz Oddziale Psychiatrii Żeńskiej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
w Zgierzu. Cały czas uczestniczy w szkoleniach zawodowych i superwizji.

specjalista pracujący w nurcie

PSYCHODYNAMICZNYM

MSW_edited_edited.jpg

Maja Suwalska-Wąsiewicz

psychoterapeuta

Pedagog specjalny, psychoterapeutka.
Po ukończeniu studiów pedagogicznych szkoliła się
w Instytucie Ericksonowskim w Łodzi i Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie odbyła 5-letni całościowy kurs psychoterapii. Dba o swój rozwój zawodowy, dlatego poszerza swoje kompetencje uczestnicząc w seminariach, wykładach i konferencjach z zakresu psychoterapii. Poddaje też swoją pracę systematycznej superwizji pod okiem certyfikowanego superwizora. Pracuje zgodnie z Kodeksem Etycznym Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jest członkiem tego Towarzystwa.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując
na Oddziale Psychiatrii Dziecięcej Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ w Łodzi, Centrum Praw Kobiet
w Łodzi oraz Poradniach Psychologicznych i Poradniach Zdrowia Psychicznego w Łodzi i Pabianicach. Od 2015 roku prowadzi własny gabinet psychoterapeutyczny. Prowadzi terapię indywidualną oraz artererapię
na oddziale dziennym.

specjalista pracujący w nurcie

PSYCHODYNAMICZNYM

1.png

Konrad Knop

psycholog

psycholog kliniczny

psychoterapeuta

Specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta.
Ukończył całościowe szkolenie psychoterapeutyczne oraz szkolenie z zakresu terapii rodzin – oba organizowane przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Colegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie.
W pracy wykorzystuje różne nurty myślenia psychoterapeutycznego, głównie psychodynamiczny
i systemowy.
Pracuje przy regularnej superwizji.
W ramach swojej pracy doktorskiej zajmował się psychologicznymi aspektami otyłości.
Od wielu lat pracuje w Klinice Psychiatrii Młodzieżowej Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi. Prowadzi terapię indywidualną dorosłych, rodzin, konsultacje pacjentów młodzieżowych. O psychoterapii myśli jako
o możliwości rozwoju, lepszego rozumienia i radzenia sobie oraz pełniejszego życia.

specjalista pracujący w nurcie

PSYCHODYNAMICZNYM i SYSTEMOWYM

1.png

Agnieszka Pietraho- Stemplewska

psychoterapeuta

Pedagog, psychoterapeutka, trenerka umiejętności psychospołecznych, instruktorka Improwizacji Tańca, Ruchu i Symboliki Ciała.
Ukończyła Szkołę Trenerów Treningu Psychologicznego prowadzoną przez „Pracownię TROP” w Warszawie oraz Czteroletni Kurs Psychoterapii przy Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną, par i grupową (posiada doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami afektywnymi i psychotycznymi – od wielu pracuje w Klinice Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Centralnego Szpitala Klinicznego
w Łodzi) oraz warsztaty i treningi z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności, umiejętności radzenia sobie ze stresem.
W swojej pracy wykorzystuje również metody arteterapii. Regularnie korzysta z superwizji.

specjalista pracujący w nurcie

PSYCHODYNAMICZNYM

Łukasz Jędrych - zdjęcie profilowe.png

Łukasz Jędrych

psycholog

psychoterapeuta

Absolwent Wydziału Psychologii w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Doświadczenie
w obszarze psychoterapii zdobywał w ośrodku zdrowia psychicznego i problemów rodzinnych Synapsis, specjalistycznej poradni Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, Instytucie Psychiatrii
i Neurologii w Warszawie. Jest członkiem Kandydatem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Aktualnie w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Studium Psychoterapii Analitycznej afiliowanym przy Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz seminarium obserwacji niemowląt w Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal.
Pracuje z osobami dorosłymi. Swoją pomoc kieruje
do osób, które m.in. cierpią z powodu chwiejności emocjonalnej, przeżywają życiowe kryzysy,
są w żałobie, doświadczają nieustannych problemów
w relacjach z innymi osobami (w rodzinie, z dziećmi,
w pracy), odczuwają brak satysfakcji życiowej, cierpią
z powodu zaburzeń lękowych, depresji, nerwicy, zaburzeń osobowości, dolegliwości psychosomatycznych, myśli obsesyjnych lub natręctw.

specjalista pracujący w nurcie

PSYCHOANALITYCZNYM

74631_received_1981121325320831.jpg

Oliwia Gardiasz

psycholog

psychoterapeuta

Psycholog kliniczny, psychoterapeuta nurtu terapii poznawczo-behawioralnej, absolwentka Studium Leczenia Zaburzeń Odżywiania. Pracuje z osobami, którym doskwiera ból psychiczny, kryzys, żałoba, przemoc, uzależnienie, współuzależnienie, traumy
oraz z osobami z dolegliwościami psychicznymi (choroby psychiczne, zaburzenia osobowości, PTSD).

Oferuje możliwość rozpoczęcia psychoterapeutycznej grupy dla ofiar przemocy, DDA/DDD.

specjalista pracujący w nurcie

POZNAWCZO-BEHAWIORALNYM

Martyna_Wawrzk%C3%83%C2%B3w_edited.jpg

Martyna Wawrzków

psycholog

psychoterapeuta

Absolwentka psychologii na Wydziale Nauk
o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego (specjalność: psychologia zdrowia i kliniczna). Aktualnie uczestnik 5-letniej szkoły psychoterapii kształcącej w nurcie integracyjnym. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. na stażach w Szpitalu Psychiatrycznym im. Babińskiego, Wojskowej Pracowni Psychologicznej, Poradni Psychologicznej oraz na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości w Poradni Psychologiczno-Psychiatrycznej. Regularnie korzysta
z superwizji, cały czas udoskonala swój warsztat pracy biorąc udział w szkoleniach oraz konferencjach psychologicznych i psychiatrycznych.
Pracuje zgodnie
z zasadami etyki zawodowej psychologa.

specjalista pracujący w nurcie

SYSTEMOWYM (w trakcie szkolenia)

127972179_762439017681524_32514207207084

Magda Piórkowska

psycholog

psychoterapeuta

Absolwentka psychologii na Wydziale Nauk
o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego (specjalność: psychologia zdrowia i kliniczna). Ukończyła roczne szkolenie psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży organizowane przez ośrodek Poza Schematami. Obecnie w trakcie całościowego kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej osób dorosłych w szkole psychoterapii Crescentia. Doświadczenie zdobywała m.in. w poradni dla osób
z autyzmem w fundacji JiM oraz w poradniach funkcjonujących przy szpitalu psychiatrycznym
im. J. Babińskiego (w Poradni Zdrowia Psychicznego
dla dorosłych oraz w Poradni dla dzieci, młodzieży i ich rodzin).
Przygotowuje pracę doktorską z dziedziny psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz współprowadzi badania realizowane w ramach grantu badawczego w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje także jako nauczyciel akademicki, prowadząc zajęcia dla studentów psychologii. Swoją pracę z pacjentami poddaje regularnej superwizji. 

specjalista pracujący w nurcie

POZNAWCZO-BEHAWIORALNYM

MARTA_SOWA%C3%85%C2%81A_edited.jpg

Marta Sowała

psycholog

psychoterapeuta

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w procesie certyfikacji.

Absolwentka Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego.
W trakcie czteroletniego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Akademii Motywacji i Edukacji w Warszawie, aktualnie na III roku kształcenia. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). 

Pracę poddaje systematycznej superwizji. Ukończyła liczne szkolenia m.in. dotyczące terapii schematów, dialogu motywującego czy pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami zachowania. Doświadczenie zawodowe zdobyła współpracując z Kliniką Psychiatryczną
i Uzależnień WOLMED,  Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną "Na Skwerze", Esperanzą Diagnostyką i Terapią Zaburzeń Psychicznych
oraz z Domem Pomocy Społecznej. W przeszłości pracowała z dziećmi i młodzieżą w Domu Dziecka
oraz w  "Mavicus" s.c. Centrum Psychologiczno-Logopedycznym.

Obecnie pracuje z osobami dorosłymi oraz młodzieżą. W obszarze  zainteresowań zawodowych znajdują się: zaburzenia lękowe, depresja, zaburzenia zachowania oraz zaburzenia osobowości. 

specjalista pracujący w nurcie

POZNAWCZO-BEHAWIORALNYM

Aneta Kuśmierek-Gaik (2).jpg

Aneta Kuśmierek-Gaik

psycholog

psychoterapeuta

Absolwentka psychologii i socjologii, obecnie w trakcie 4-letniego kursu psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie.
W swojej pracy kieruje się indywidualnym podejściem do pacjenta, jego problemów i potrzeb,
z uwzględnieniem szerokiego kontekstu jego funkcjonowania w relacji terapeutycznej, opartej
na empatii i zaangażowaniu.
Doświadczenie zdobywała m.in. na Oddziale Dziennym Ogólnopsychiatrycznym,
w Poradni Zdrowia Psychicznego, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. W trosce o jakość pracy korzysta z regularnej superwizji.

specjalista pracujący w nurcie

PSYCHODYNAMICZNYM

_MG_6041(1).JPG

Daria Rosławska-Bławat

psycholog

psychoterapeuta

Absolwentka psychologii, ze specjalnością psychologia kliniczna na Akademii Pedagogiki Specjalnej
w Warszawie i zdrowia publicznego na UM w Łodzi. Aktualnie na III roku czteroletniego kursu szkoły psychoterapii poznawczo – behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej. Prowadzi psychoterapię dla osób przechodzących przez sytuacje kryzysowe, chcących poprawić jakość swojego życia, borykających się z lękami, depresją czy mających zaburzenia obsesyjno–kompulsywne. Współpracuje
z osobami pokrzywdzonymi przemocą, nieradzącymi sobie z trudnościami życia codziennego
i potrzebującymi wsparcia psychologicznego w Lidze Kobiet Polskich w Łodzi.
Pracuje w nurcie poznawczo–behawioralnym wraz z wykorzystaniem elementów terapii schematu. Swoją praktykę terapeutyczną opiera na budowaniu relacji z pacjentami i zawsze stara się dobierać sposób prowadzenia terapii oraz narzędzia
do potrzeb pacjentów.
Pracuje pod stałą superwizją.

specjalista pracujący w nurcie

POZNAWCZO-BEHAWIORALNYM

zdjęcie.JPG

Monika Stasiak-Wieczorek

psycholog

psychoterapeuta

Psycholog, psychoterapeutka, specjalistka zdrowia publicznego.

Absolwentka psychologii o specjalności psychologia kliniczna i zdrowia na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS, Uniwersytetu Medycznego na kierunku Zdrowie Publiczne oraz Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
na kierunku Pedagogika o specjalności psychopedagogika.

Aktualnie w trakcie czteroletniego szkolenia w zakresie psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym
w szkole psychoterapii Crescentia. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. 

Pracuje głównie z osobami dorosłymi, swoją pracę poddaje regularnej superwizji. W obszarze zainteresowań zawodowych znajdują się między innymi: zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne oraz praca
z osobami z przewlekłymi chorobami somatycznymi.

specjalista pracujący w nurcie

POZNAWCZO-BEHAWIORALNYM

ul. Limanowskiego 194/196, 91-027 Łódź
Poradnia Psychologiczno-Psychiatryczna EGO

Jesteśmy czynni od pon. do pt. w godz. 8:00-20:00

Konsultacje on-line prowadzimy również w soboty!

42 251 51 51

691 070 075