Grupowe zajęcia terapeutyczne – trening umiejętności społecznych

Młode osoby, które niebawem rozpoczną dorosłe, samodzielne życie bardzo często skupiają się na nabywaniu konkretnych umiejętności, które pomogą im w rozpoczęciu pracy zarobkowej oraz rozwijaniu swoich zainteresowań. To pokolenie, które bardzo często komunikuje się ze sobą za pośrednictwem portali społecznościowych i różnego rodzaju komunikatorów, unikając bezpośrednich kontaktów, a tym samym tworzenia relacji międzyludzkich.

Realizowane przez nas grupowe zajęcia terapeutyczne połączone z treningiem umiejętności społecznych są ukierunkowane na budowanie dobrej, życzliwej i bezpiecznej relacji z drugim człowiekiem. Z punktu widzenia psychoterapii to priorytet stojący ponad potrzebą realizacji innych celów, dla dobrego i wartościowego życia. Dobra relacja nas kształtuje, a czasem również „leczy” – o ile tylko jest budowana świadomie, refleksyjnie i w przemyślany sposób. Budowanie wartościowych relacji to również podstawa życia w społeczeństwie z sukcesami w życiu osobistym i zawodowym.

Kształtowanie umiejętności społecznych młodzieży

Poradnia Psychologiczno – Psychiatryczna EGO kieruje ofertę grupowych zajęć terapeutycznych do młodzieży od 15 do 18 roku życia, która doświadcza trudności w funkcjonowaniu grupy rówieśniczej. Uczestnictwo w grupie może być szczególnie pomocne dla nastolatków/nastolatek ze spektrum autyzmu, z ADHD czy z zaburzeniami lękowymi (np. fobią społeczną). Grupa będzie mieć charakter zamknięty, w stałym składzie 8 – 10 osób. Spotkania będą odbywać się raz w tygodniu – poniedziałki od godz. 18:00 do 20:00. Cykl warsztatów obejmuje 36 spotkań z uwzględnieniem przerwy wakacyjnej. Koszt uczestnictwa w dwugodzinnym spotkaniu grupy terapeutycznej to 80 zł. W efekcie uczestnictwa w treningu umiejętności społecznych, uczestnicy poznają kluczowe kompetencje społeczne oraz emocjonalne warunkujące efektywne radzenie sobie w relacjach.

Podczas spotkań uczestnicy będą uczyć się:

– lepszego rozumienia przeżywanych stanów emocjonalnych
– dopuszczenia, akceptowania doświadczanych emocji oraz regulowania ich w konstruktywny sposób (m.in. radzenia sobie z lękiem społecznym, czy złością doświadczaną w relacjach)

– asertywnego komunikowania się, m.in. proszenia, odmawiania, reagowania na krytykę
– nawiązywania relacji, m.in. szukania potencjalnych znajomych, przyłączania się do konwersacji
– dbania o podtrzymywanie relacji, m.in. okazywania wsparcia i sympatii innym

Grupę poprowadzi psychoterapeuta Magda Piórkowska, która będzie również realizować wcześniejsze spotkania w formie konsultacji i kwalifikacji do grupy – Konsultacja do treningu umiejętności społecznych. Jednorazowy koszt konsultacji to 140 zł.

Płatności za udział w grupie TUS wymaga przedpłaty – szczegóły w Rejestracji.
Więcej informacji na temat Treningu Umiejętności Społecznych możesz uzyskać pod numerem telefonu:
691 070 075  lub  42 251 51 51

Czytaj więcej