xr:d:DAFZZZqyR5E:18,j:4184241865936977022,t:23072706

Absolwentka psychologii Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych SAN w Łodzi oraz Seminarium Psychoterapii Psychodynamicznej w Łódzkim Centrum Psychodynamicznym. Obecnie uczestnik certyfikowanego szkolenia psychodynamicznego w Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal.

Poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach, seminariach i wykładach.

Konsultacje psychologiczne dla dorosłych

W Poradni EGO zajmuje się pomocą psychologiczna dla osób dorosłych, zmagającymi się min. z:
– kryzysem w życiu osobistym
– zaburzeniami adaptacyjnymi
– zaburzeniami nastroju
– zaburzeniami lękowymi
– syndromem DDA, pomaga także osobom współuzależnionym