Cedro Magdalena

Absolwentka Wydziału Wojskowo – Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obecnie odbywa szkolenie specjalistyczne w dziedzinie psychiatrii. Doświadczenie zdobywa pracując w oddziałach szpitalnych o profilu ogólno-psychiatrycznym, jak również pełniąc samodzielne dyżury medyczne. Swoje kwalifikacje i umiejętności systematycznie dokonali uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach.

Indywidualne podejście do Pacjenta

Magdalena Cedro specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu zaburzeń psychicznych u osób dorosłych. W swojej pracy cechuje się indywidualnym podejściem do Pacjenta i jego problemów. Popularyzatorka wiedzy o psychiatrii, zafascynowana zależnościami między zdrowiem fizycznym i psychicznym.

Specjalizuje się m.in. w leczeniu:

  • zaburzeń osobowości
  • zaburzeń nastroju
  • zaburzeń nerwicowych
  • zaburzeń depresyjnych
  • zaburzeń snu