Przygocka Jarosława

Ukończyła studia psychologiczne na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowe Studium Pedagogiczne przy Politechnice Łódzkiej. Złożyła egzaminy specjalizacyjne I i II° z psychologii klinicznej przed komisją państwową uzyskując tytuł specjalisty psychologa klinicznego.

Odbyła całościowe szkolenie psychoterapeutyczne na terenie Ośrodka Higieny Psychicznej w Łodzi. Szkolenie było atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Psycholog kliniczny

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas 3-letniego stażu zawodowego w Ośrodku Higieny Psychicznej prowadząc psychoterapię w systematycznej superwizji. Ponadto doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Samodzielnej Pracowni Psychologii Klinicznej Instytutu CZMP w Łodzi, poradniach specjalistycznych oraz Szpitalu Psychiatrycznym.

Psychoterapia w nurcie psychoanalitycznym

Była wykładowcą Uniwersytetu Łódzkiego i nauczycielem Kolegium Nauczycielskiego. Uczestniczyła w pracach Łódzkiej Filii Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii. Jest członkiem Łódzkiego Inkubatora Psychoanalitycznego.