Pluta – Guz Monika

Współzałożycielka Poradni EGO. Absolwentka psychologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. W 2013 r. ukończyła szkolenie specjalizacyjne i uzyskała tytuł specjalisty psychologii klinicznej. Ponadto odbyła 4,5 letnie podyplomowe szkolenie psychoterapeutyczne Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2014 r. uzyskała certyfikat psychoterapeuty, dzięki czemu dysponuje kwalifikacjami do samodzielnego stosowania psychoterapii. W 2017 roku ukończyła 4 letnie szkolenie z psychoterapii analitycznej w Studium Psychoterapii Analitycznej w Warszawie. Od 2018 r. jest superwizorem aplikantem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Psycholog kliniczny

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej, które zdobywała pracując w szpitalu im. J. Babińskiego w Łodzi. Aktualnie kieruje Oddziałem Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości oraz pracuje w ramach Poradni Psychologicznej oraz Poradni Zdrowia Psychicznego, a także w Zespole Leczenia Środowiskowego.

Psychoterapia w nurcie psychoanalitycznym

W Poradni EGO zajmuje się długoterminową psychoterapią psychoanalityczną osób dorosłych z problemami osobowościowymi oraz zaburzeniami psychotycznymi. Oferuje także pomoc w formie konsultacji tj. jednego lub kliku spotkań, których celem jest określenie obszaru trudności emocjonalnych Pacjenta, a także zaproponowanie możliwych form udzielenia pomocy.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.