Brdej Joanna

Absolwentka Psychologii Stosowanej i Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyła szkolenie w zakresie pomagania osobom uzależnionym oraz ich rodzinom, zakończone zdobyciem certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień.

Specjalista psychoterapii uzależnień oraz nauczyciel mindfulness

Joanna Brdej jest absolwentką Studium Nauczycielskiego MBSR Polskiego Instytutu Mindfulness w Warszawie, gdzie zdobyła kompetencje do prowadzenia 8-tygodniowych Kursów Redukcji Stresu w oparciu o Uważność/Mindfulness. Szkolenie zakończone zdobyciem certyfikatu nauczyciela mindfulness.

Psychoterapia w nurcie psychoanalitycznym

Aktualnie uczestniczy w 4-letnim Szkoleniu do Certyfikatu Psychoterapeuty Psychoanalitycznego Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal w Warszawie, gdzie zdobywa kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii w nurcie psychoanalitycznym. Prowadzi psychoterapię indywidualną długoterminową dorosłych i młodzieży; pracuje pod stałą superwizją.