Kmieciak Joanna

Absolwentka psychologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Certyfikowana psychoterapeutka Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła 4-letnie Studium Psychoterapii Analitycznej.

Praktykę kliniczną zdobywała w Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych, w Poradniach Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych oraz w Oddziałach Dziennych Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości.

Psychoterapia w nurcie psychodynamicznym i psychoanalitycznym

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii dzieci, młodzieży i osób dorosłych, zarówno w kontakcie indywidualnym jak i grupowym, w podejściu psychodynamicznym i psychoanalitycznym

Aktualnie w Poradni EGO prowadzi konsultacje oraz psychoterapie osób dorosłych.