Piórkowska Magda

Absolwentka psychologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego (specjalność: psychologia zdrowia i kliniczna). Ukończyła roczne szkolenie psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży organizowane przez ośrodek Poza Schematami.

Psychoterapia w nurcie poznawczo-behawioralnym

Doświadczenie w pracy indywidualnej zdobywała m.in. w poradniach zdrowia psychicznego, a także pracując w Fundacji w Łodzi. Obecnie pracuje także z grupą prowadząc warsztaty w ramach Oddziału Dziennego Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości. Obecnie w trakcie całościowego kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej osób dorosłych w szkole psychoterapii Crescentia.

Pracuje także jako nauczyciel akademicki, prowadząc zajęcia dla studentów psychologii. Przygotowuje pracę doktorską z dziedziny psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz współprowadzi badania realizowane w ramach grantu badawczego w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Swoją pracę z pacjentami poddaje regularnej superwizji.