Suwalska – Wąsiewicz Maja

Po ukończeniu studiów pedagogicznych szkoliła się w Instytucie Ericksonowskim w Łodzi i Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie odbyła 5-letni całościowy kurs psychoterapii.

Maja Suwalska- Wąsiewicz dba o swój rozwój zawodowy, dlatego poszerza swoje kompetencje uczestnicząc w seminariach, wykładach i konferencjach z zakresu psychoterapii. Poddaje też swoją pracę systematycznej superwizji pod okiem certyfikowanego superwizora. Pracuje zgodnie z Kodeksem Etycznym Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jest członkiem tego Towarzystwa.

Pedagog specjalny

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując na Oddziale Psychiatrii Dziecięcej Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ w Łodzi, Centrum Praw Kobiet w Łodzi oraz Poradniach Psychologicznych i Poradniach Zdrowia Psychicznego w Łodzi i Pabianicach.

Psychoterapia w nurcie psychodynamicznym

Obecnie w Poradni EGO prowadzi psychoterapię osób dorosłych zmagających się min. z depresją, w tym depresją okołoporodową/ poporodową , autoagresją, lękiem, zaburzeniami odżywiania, niskim poczuciem własnej wartości, brakiem sensu życia.