Stasiak – Wieczorek Monika

Absolwentka psychologii o specjalności psychologia kliniczna i zdrowia na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS, a także Uniwersytetu Medycznego na kierunku Zdrowie Publiczne oraz Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej na kierunku Pedagogika o specjalności psychopedagogika.

Aktualnie w trakcie czteroletniego szkolenia w zakresie psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym w szkole psychoterapii Crescentia. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Swoją wiedzę stale poszerza biorąc udział w szkoleniach i kursach, ukończyła min. kurs dla służb medycznych z zakresu psychoonkologii, fakultety z zakresu: pracy z Dorosłymi Dziećmi Alkoholików i umiejętności mentalizacji.

Psychoterapia w nurcie poznawczo-behawioralnym

Monika Stasiak – Wieczorek zdobyła ogromne doświadczenie zawodowe pracując m.in. w Szpitalu w Łagiewnikach jako samodzielny psycholog na trzech oddziałach pulmonologicznych: chemioterapii, alergologii i rehabilitacji, a także prowadząc procesy coachingu w Warszawie.

W Poradni EGO pracuje z osobami dorosłymi. W obszarze szczególnych zainteresowań zawodowych znajdują się między innymi: zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne oraz praca z osobami z przewlekłymi chorobami somatycznymi.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.