Zaręba Monika

Certyfikowany terapeuta środowiskowy Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Absolwentka psychologii (specjalność: psychologia zdrowia i kliniczna) na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ. Ukończyła czteroletnie całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii na studiach podyplomowych w Katedrze Collegium Medicum UJ.

Podczas stażu w Klinice Psychiatrii Dorosłych UM w Łodzi doskonaliła swoje umiejętności w dziedzinie diagnozowania i opiniowania psychologicznego. Dba o ciągły rozwój zawodowy korzystając z grup seminaryjnych prowadzonych w podejściu psychoanalitycznym.

Aktualnie jest uczestnikiem 2-letniego szkolenia w leczeniu głębokich zaburzeń osobowości organizowanego przez Krakowską Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej. Jest członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Psychoterapia w nurcie psychoanalitycznym

W Poradni EGO pracuje indywidualnie z pacjentami dorosłymi. Pomaga w trudnościach związanych z relacjami interpersonalnymi (w rodzinie, w pracy), brakiem satysfakcji życiowej, ma doświadczenie w kontaktach z pacjentami w kryzysie, depresji, cierpiących z powodu zaburzeń lękowych i zaburzeń osobowości.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.