Gardiasz Oliwia

Absolwentka psychologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. W 2020 r. uzyskała certyfikat psychoterapeuty poznawczo behawioralnego, dzięki czemu dysponuje kwalifikacjami do samodzielnego stosowania psychoterapii. Ukończyła szkolenie przygotowujące do certyfikatu terapeuty Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Schematu ISST oraz studium zaburzeń odżywiania. Oprócz tego jest w trakcie zaawansowanego szkolenia w terapii dialektyczno – behawioralnej. Doświadczenie w pracy klinicznej zdobywała min. prowadząc terapię grupową i warsztaty w ramach Oddziału Dziennego Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości, a także pracując indywidualnie z Pacjentami w Poradniach Psychologicznych.

Psychoterapia w nurcie poznawczo-behawioralnym

Oliwia Gardiasz specjalizuje się w pomocy psychoterapeutycznej osób dorosłych oraz młodzieży m.in. z zaburzeniami osobowości, afektywnych, odżywiania, lękowymi, a także w terapii osób z problemem uzależnienia i współuzależnionych (DDA). Pomaga Pacjentom, którym doskwiera ból psychiczny, kryzys, żałoba, przemoc, traumy, a także osobom z dolegliwościami psychicznymi (choroby psychiczne, PTSD).

Pracuje z osobami, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, borykającymi się z problemami psychicznymi i trudnościami dnia codziennego. Obecnie w Poradni EGO pełni funkcję Koordynatora Oddziału Dziennego Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości, a także oferuje pomoc w formie konsultacji psychologicznych lub psychoterapii CBT. Stale podnosi swoje kompetencje. Jak sama mówi praca to jej pasja.