Gardiasz Oliwia

Absolwentka psychologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. W 2020 r. uzyskała certyfikat psychoterapeuty poznawczo behawioralnego, dzięki czemu dysponuje kwalifikacjami do samodzielnego stosowania psychoterapii. Ukończyła ponadto studium zaburzeń odżywiania.
Doświadczenie w pracy klinicznej zdobywała min. prowadząc terapię grupową i warsztaty w ramach Oddziału Dziennego Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości, a także pracując indywidualnie z Pacjentami w Poradniach Psychologicznych.

Psychoterapia w nurcie poznawczo-behawioralnym

Oliwia Gardiasz specjalizuje się w pomocy psychoterapeutycznej osób dorosłych oraz młodzieży m.in. z zaburzeniami osobowości, afektywnych, odżywiania, lękowymi, a także w terapii osób z problemem uzależnienia i współuzależnionych (DDA). Pomaga Pacjentom, którym doskwiera ból psychiczny, kryzys, żałoba, przemoc, traumy, a także osobom z dolegliwościami psychicznymi (choroby psychiczne, PTSD).

Pracuje z osobami, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, borykającymi się z problemami psychicznymi i trudnościami dnia codziennego.
Oferuje pomoc w formie konsultacji psychologicznych lub psychoterapii CBT.
Stale podnosi swoje kompetencje. Jak sama mówi praca to jej pasja.