Czerniak Małgorzata

 

Absolwentka psychologii i pedagogiki na Uniwersytecie Łódzkim. Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w procesie certyfikacji (obecnie na czwartym roku czteroletnich studiów podyplomowych „Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej w Warszawie” rekomendowanych przez PTTPB  oraz uprawniających do uzyskania certyfikatów Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz European Association for Behavioural and Cognitive Therapies).

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Szpitalu im. Józefa Babińskiego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łodzi, na Oddziałach Psychiatrycznych PCP (Dziennym, Całodobowym i Sądowym), w Centrum Leczenia Uzależnień, Zaburzeń Psychicznych oraz Przewlekłych Stanów Stresowych i Kryzysowych w Łodzi, placówkach oświatowych, Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych i Poradniach Zdrowia Psychicznego. Prowadzi szkolenia, warsztaty
i zajęcia grupowe dla dzieci, rodziców, nauczycieli, studentów i osób z zaburzeniami lękowymi. Bierze udział w licznych szkoleniach i konferencjach. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji pod okiem certyfikowanych superwizorów. Autorka następujących projektów i publikacji: „Innowacyjny program profilaktyki zaburzeń psychicznych u dzieci PSYCHOkosmos realizowany w oparciu o psychoterapię CBT zintegrowaną z bajkoterapią”– nagroda Prezydenta Miasta Łodzi; własna działalność wydawnicza – publikacja serii książek pt. „PSYCHOkosmos”.

Psychoterapia w nurcie poznawczo-behawioralnym

W poradni EGO Małgorzata Czerniak pracuje na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości. Ponadto prowadzi psychoterapię indywidualną w nurcie CBT z dorosłymi i młodzieżą. Pomaga pacjentom borykającym się m.in. z: zaburzeniami lękowymi (zaburzenie lękowe z napadami paniki, zaburzenie lękowe uogólnione, fobia społeczna, agorafobia, fobie specyficzne), zaburzeniami potraumatycznymi (PTSD, cPTSD), zaburzeniami afektywnymi (depresja, zaburzenia adaptacyjne, choroba afektywna dwubiegunowa), zaburzeniami osobowości oraz z osobami znajdującymi się w sytuacjach kryzysowych. W pracy wykorzystuje techniki i protokoły psychoterapii CBT oraz elementy Terapii Schematu. W swojej pracy korzysta z metod i narzędzi gałęzi psychoterapii CBT m.in.: REBT – Ellis; Systematyczna desensytyzacja; Terapia Depresji– Beck/Leahy; Relaksacja Stosowana – Öst; Terapia Poznawcza Zaburzeń Lękowych – Clark, Salkovskis, Barlow, Wells; Terapia Poznawcza Zaburzeń Osobowości – Beck, Newman; Ekspozycja/Powstrzymanie Reakcji –  Foa; Terapia CBT Schizofrenii – Kingdon, Turkington; Terapia Zorientowana na Schematy – Young; Terapia PTSD metodą Przedłużonej Ekspozycji – Foa, Rothbaum; Terapia Poznawcza oparta na Uważnośći -Teasdale, Segal; Dialektyczna Terapia Behawioralna – Linehan; Terapia oparta na Akceptacji i Zaangażowaniu ACT – Hayes.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest skuteczną formą leczenia wielu zaburzeń psychicznych,  trudności emocjonalnych oraz problematycznych zachowań. Charakteryzuje się ustrukturowanym i zorientowanym na określone cele i problemy sposobem współpracy terapeuty i klienta/pacjenta. Algorytmy leczenia zaburzeń zalecają stosowanie terapii poznawczo-behawioralnej wobec każdej osoby, u której rozpoznano zaburzenia lękowe czy depresję. Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej pozwala na powrót do zdrowia i ograniczenie kosztów spowodowanych chorobą (NICE – National Institute of Health and Clinical Excellence w Wielkiej Brytanii). Psychoterapia CBT jest metodą zapewniającą najlepsze efekty przy najniższych kosztach, ze względu na specyfikę – ograniczenie w czasie i wynikającą z niej możliwość zastosowania w zarówno warunkach opieki ambulatoryjnej jak i stacjonarnej. Jest jedną z nielicznych metod psychoterapii o udowodnionej naukowo skuteczności w leczeniu zaburzeń psychicznych (www.nice.org.uk).