Lewandowska Julita

Absolwentka psychologii (specjalność zdrowia i kliniczna), ukończyła studia podyplomowe w zakresie mediacji społecznych i rodzinnych oraz szkolenie z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu BSFT w Centrum Terapii Krótkoterminowej – poziom A. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych z psychotraumatologii.

Konsultacje psychologiczne dorosłych i młodzieży

Doświadczenie zawodowe i praktykę zdobywała między innymi w poradni psychologicznej, Centralnym Szpitalu Klinicznym UM, Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka, z rodzinami zastępczymi i w oświacie.

W trosce o dobro pacjenta przeszła własną psychoterapię oraz uczestniczy w szkoleniach zawodowych i superwizji.

W poradni EGO przyjmuje dorosłych oraz młodzież (w języku polskim i angielskim) w zakresie:

  • wsparcia emocjonalnego
  • interwencji kryzysowej
  • przeżytej traumy
  • konfliktów rodzinnych
  • trudności wychowawczych