Niewiadomska Anna

Magister psychologii (specjalność: psychologia zdrowia i kliniczna; Uniwersytet Łódzki) oraz magister nauk o rodzinie (Katolicki Uniwersytet Lubelski). Od 2022 r. w trakcie 4-letniego całościowego szkolenia psychoterapeutycznego przy Katedrze Psychoterapii CM Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Psychoterapia osób dorosłych w nurcie integracyjnym

W Poradni Ego prowadzi konsultacje i wsparcie psychologiczne, diagnozę psychologiczną osobowości i ADHD oraz psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych. Pracuje w podejściu integracyjnym z psychodynamicznym rozumieniem przyczyn trudności pacjenta.

Wsparcie psychologiczne dla osób dorosłych

Posiada doświadczenie pracy w Poradni Psychologicznej, Poradni Zdrowia Psychicznego, Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości, Zespole Leczenia Środowiskowego oraz w instytucjach i organizacjach działających na rzecz rodzin. Jest nauczycielem akademickim – prowadzi zajęcia dla studentów psychologii Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. Naukowo w szczególności interesuje się zagadnieniami związanymi z traumą (jednorazowa, wielokrotna, relacyjna) oraz tematyką wpływu doświadczeń z dzieciństwa na funkcjonowanie w życiu dorosłym. Ponadto posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe w obszarze psychologii pracy i organizacji – w tym prowadzenia szkoleń i warsztatów o tematyce radzenia sobie ze stresem i wypalenia zawodowego oraz diagnozy potencjału zawodowego pracowników.

W pracy psychologicznej szczególnie ważne są dla niej słowa „…człowiek usiłuje opowiedzieć o swoim bólu, nawet jeśli stosowany przez niego model komunikacji nie jest bezpośredni…” (Jeffrey Kottler). Głęboko wierzy, że gabinet psychologiczny jest tą bezpieczną przestrzenią, gdzie spotkanie z drugim człowiekiem pomaga na nowo odczytać niejedną opowieść…
Jest członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.