Niewiadomska Anna

Absolwentka psychologii (specjalność: psychologia zdrowia i kliniczna; Uniwersytet Łódzki) oraz
nauk o rodzinie (Katolicki Uniwersytet Lubelski). W trakcie 4-letniego całościowego szkolenia
psychoterapeutycznego w Katedrze Psychoterapii CM Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek
Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Wsparcie psychologiczne dla osób dorosłych

Doświadczenie psychologiczne zdobywa pracując w Poradni Psychologicznej, Zespole Leczenia
Środowiskowego oraz w instytucjach i organizacjach działających na rzecz rodzin. Jest
nauczycielem akademickim – prowadzi zajęcia dla studentów psychologii Wyższej Szkoły Biznesu
i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. Ponadto posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe w obszarze
psychologii pracy i organizacji – w tym prowadzenia szkoleń i warsztatów o tematyce radzenia
sobie ze stresem i wypalenia zawodowego oraz diagnozy potencjału zawodowego pracowników.

W Poradni Ego prowadzi indywidualne konsultacje psychologiczne oraz udziela wsparcia
psychologicznego osobom dorosłym. W pracy psychologicznej ważne są dla niej słowa„… człowiek
usiłuje opowiedzieć o swoim bólu, nawet jeśli stosowany przez niego model komunikacji nie jest
bezpośredni…” (Jeffrey Kottler). Głęboko wierzy, że gabinet psychologiczny jest tą bezpieczną
przestrzenią, gdzie spotkanie z drugim człowiekiem pomaga na nowo odczytać niejedną opowieść…
Swoją pracę poddaje superwizji.