Niewiadomska Anna

Magister psychologii (specjalność: psychologia zdrowia i kliniczna; Uniwersytet Łódzki) oraz
magister nauk o rodzinie (Katolicki Uniwersytet Lubelski). Od 2022 r. w trakcie 4-letniego
całościowego szkolenia psychoterapeutycznego przy Katedrze Psychoterapii CM Uniwersytetu
Jagiellońskiego.

Psychoterapia osób dorosłych w nurcie integracyjnym

W Poradni Ego prowadzi konsultacje psychologiczne, wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysu oraz psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Pracuje w podejściu integracyjnym z psychodynamicznym rozumieniem przyczyn trudności pacjenta.

Wsparcie psychologiczne dla osób dorosłych

Posiada doświadczenie pracy w Poradni Psychologicznej, Zespole Leczenia Środowiskowego oraz w
instytucjach i organizacjach działających na rzecz rodzin. Jest nauczycielem akademickim – prowadzi
zajęcia dla studentów psychologii Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. Naukowo w
szczególności interesuje się zagadnieniami związanymi z traumą (jednorazowa, wielokrotna, relacyjna)
oraz tematyką wpływu doświadczeń z dzieciństwa na funkcjonowanie w życiu dorosłym. Ponadto
posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe w obszarze psychologii pracy i organizacji – w tym
prowadzenia szkoleń i warsztatów o tematyce radzenia sobie ze stresem i wypalenia zawodowego oraz
diagnozy potencjału zawodowego pracowników.

W pracy psychologicznej szczególnie ważne są dla niej słowa „… człowiek usiłuje opowiedzieć o swoim
bólu, nawet jeśli stosowany przez niego model komunikacji nie jest bezpośredni…” (Jeffrey Kottler).
Głęboko wierzy, że gabinet psychologiczny jest tą bezpieczną przestrzenią, gdzie spotkanie z drugim
człowiekiem pomaga na nowo odczytać niejedną opowieść…
Jest członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę
poddaje regularnej superwizji.