Kochanek Martyna

Absolwentka psychologii na wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie na trzecim roku czteroletniego kursu Psychoterapii Systemowej w Krakowie posiadającym rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie w pracy klinicznej zdobywała pracując min. w Oddziałach psychiatrycznych w Szpitalu im. J. Babińskiego w Łodzi, a także w Poradniach Psychologicznych.

Specjalista terapii rodzin, terapii par, terapii młodzieży

W Poradni EGO zajmuje się terapią rodzin oraz terapią par. Pomaga osobom w kryzysie w związku, trudnych sytuacjach rodzinnych, konfliktach. Prowadzi także konsultacje dla rodziców w trudnym procesie rozwodzenia się, przygotowaniu się do kolejnego etapu w ich życiu oraz w poszukiwaniu modelu dobrego rodzicielstwa. W swojej pracy psychoterapeuty skupia się na funkcjonowaniu całych systemów. Zajmuje się też terapią indywidualną młodzieży. W pracy z młodzieżą zajmuje się także diagnozą psychologiczną i terapią całościowych zaburzeń rozwojowych. Pracuje z Pacjentami zmagającymi się z trudnościami w kontaktach z innymi, adaptacją do nowych warunków, niskim poczuciem własnej wartości, nieśmiałością, zaburzeniami emocjonalnymi (w tym depresją), zachowaniami związanymi z lękiem lub agresją, myślami samobójczymi i samouszkodzeniami, zaburzeniami psychosomatycznymi.

Psychoterapia w nurcie systemowym

Swoje kwalifikacje na bieżąco uzupełnia licznymi szkoleniami i kursami. W swojej pracy uważnie słucha i zawsze szuka najlepszych rozwiązań. Jest zaangażowana w swoją pracę, poświęca na nią dużo energii i specjalistycznej wiedzy. Do każdej osoby i sytuacji podchodzi twórczo, nie stosuje schematycznego podejścia, zdaje sobie sprawę, że każda historia jest niepowtarzalna, a każdy człowiek jest fenomenem. W podejściu do zgłaszających się osób jest autentyczna – jak sama mówi: ,,traktuję innych tak jakbym sama chciała być traktowana”