Gurowska Natalia

Jestem psychologiem, psychoterapeutką w trakcie 4-letniej szkoły psychoterapii na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Studia przygotowują mnie do pracy w podejściu integracyjnym, co pozwala mi na stosowanie różnorodnych form i podejść dostosowanych do indywidualnych potrzeb osób, które zgłaszają się na terapię. W mojej pracy najbliższe jest mi psychodynamiczne rozumienie drugiego człowieka, które odgrywa znaczącą rolę w mojej pracy terapeutycznej.

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Łódzkim, od ponad 5 lat pracuję w zawodzie psychologa z osobami dorosłymi doświadczającymi kryzysu, z trudnościami emocjonalnymi, wahaniami nastroju, lękiem czy poczuciem braku satysfakcji w relacjach interpersonalnych. Swoje doświadczenie zdobywałam w pracy m.in. w Polskim Towarzystwie Stwardnienia Rozsianego, Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz w pracy dydaktycznej w Klinice Rehabilitacji Neurologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Psychoterapia w nurcie integracyjnym dla dorosłych

W kontakcie terapeutycznym ważne jest dla mnie stworzenie bezpiecznego, spokojnego i sprzyjającego budowaniu relacji klimatu. Z zaciekawieniem i otwartością staram się spojrzeć na sytuację każdego człowieka. Swoją pracę poddaję superwizji, opieram ją na wartościach kodeksu etycznego zawodu psychologa i psychoterapeuty.

Psychoterapia to dla mnie wspólna wyprawa, która dzięki obustronnej współpracy i zaangażowaniu, może doprowadzić do odkrycia nowych, dotąd nieznanych, niezbadanych rejonów. Jest jak rejs, w trakcie którego możemy napotkać na wiele przygód i sztormów, aby ostatecznie bezpiecznie dotrzeć do brzegu.