Gurowska Natalia

Absolwentka psychologii ze specjalnością kliniczną i zdrowia na Wydziale Nauk o Wychowaniu na UŁ. Obecnie w trakcie certyfikacji psychoterapeutycznej w nurcie integracyjnym w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Posiada doświadczenie w terapii własnej.

Psychoterapia w nurcie integracyjnym dla dorosłych

Swoje zawodowe kompetencje nieustannie rozwija w pracy z pacjentami m.in. w Centrum Zdrowia Psychicznego CSK UM w Łodzi, czy w MCM im. dra Karola Jonschera w Łodzi. W poradni Ego zajmuje się pomocą psychologiczną dedykowaną osobom dorosłym.