Wiśnik Piotr

Psycholog, ukończył studia na Uniwersytecie Łódzkim (specjalność psychologia zdrowia i kliniczna).
Doświadczenie kliniczne zdobywa pracując w Pabianickim Centrum Psychiatrycznym, na oddziale
psychiatrii sądowej oraz oddziale psychiatrycznym całodobowym, prowadząc diagnozę i udzielając
wsparcia psychologicznego. Ponadto pracuje z populacją niekliniczną, prowadząc warsztaty
psychoedukacyjne i treningi umiejętności miękkich w organizacjach.

Wsparcie i pomoc psychologiczna

Piotr Wiśnik w swojej pracy ceni stosowanie praktyki opartej na dowodach naukowych, koncentrację na zasobach pacjentów, jak również tworzenie silnej i autentycznej relacji terapeutycznej. Prowadzi wsparcie i pomoc psychologiczną. Pracuje z osobami doświadczającymi kryzysów emocjonalnych, borykającymi się z trudnościami natury psychologicznej, bądź odczuwającymi cierpienie w relacjach z innymi ludźmi. Wspiera wydobywanie i wzmacnianie naturalnego potencjału jednostki.