Adamczewska Gabriela

Pedagog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień w trakcie certyfikacji w Szkole Psychoterapii Vis Salutis w Łodzi. Ukończyła szkolenie A.B.C. Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu oraz szkolenie z Interwencji Kryzysowej. W Poradni EGO zajmuje się psychoterapią uzależnień osób dorosłych i młodzieży od 16 r. ż.

Swoją pracę poddaje stałej superwizji. Posiada doświadczenie psychoterapii własnej.

Psychoterapia uzależnień osób dorosłych i młodzieży

Gabriela Adamczewska doświadczenie zawodowe zdobywała w Fundacji Uwolnienie, Centrum Leczenia Uzależnień w Łodzi oraz Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień Stowarzyszenia Monar, a także jako Asystent rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi.
Jak sama mówi, w pracy najważniejsza jest empatia i szacunek do drugiej osoby. Jej życie zawodowe cechuje kreatywność i ciągłe dążenie do samodoskonalenia.

Terapia osób uzależnionych w Łodzi

W powszechnie dostępnych źródłach uzależnienie można określić jako chorobę mózgu polegającą na kompulsywnym używaniu jakiejś substancji pomimo negatywnych konsekwencji. Wiemy jednak, że możemy uzależnić się od praktycznie wszystkiego, nie tylko substancji, ale także hazardu, zakupów, pornografii czy stanu wywołanego zastrzykiem adrenaliny. Dwa główne rodzaje uzależnień to: uzależnienie chemiczne i uzależnienie behawioralne. W obu rodzajach chodzi o krótkotrwałe i powierzchowne poczucie przyjemności, kiedy następuje wyrzut dopaminy, czyli tzw. hormonu szczęścia w naszym mózgu.

W przypadku uzależnienia chemicznego, dotyczy to uzależnienia od jakiejś konkretnej substancji. Najczęściej mówimy tutaj o alkoholizmie, uzależnieniu od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. Uzależnienia behawioralne dotyczą natomiast kompulsywnych zachowań, które powtarzamy, nawet jeśli tego nie chcemy, a są dla nas szkodliwe lub wręcz niebezpieczne. Przykładem może być uzależnienie od hazardu, gier komputerowych, internetu, telefonu, zakupów, leków, seksu a także pracoholizm.

W Poradni EGO oferujemy pomoc w przezwyciężeniu nałogu i powrót do normalnego życia. Zapisz się na wizytę do psychoterapeuty Gabrieli Adamczewskiej już dziś!