Grzelak Bartosz

Pedagog, terapeuta środowiskowy, obecnie uczestnik certyfikowanego szkolenia psychodynamicznego w Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w placówkach opiekuńczych i zakładach poprawczych. Pracuje także jako pedagog specjalny w szkole średniej. Terapeuta środowiskowy pracujący z dorosłymi i młodzieżą.

Jest zainteresowany psychoanalitycznym rozumieniem człowieka, a zwłaszcza mechanizmami hamującymi lub umożliwiającymi psychologiczny rozwój człowieka.