Ręklewska Anna

Po uzyskaniu dyplomu psychologa w 2001 roku z zakresu psychologii wychowania i rodziny oraz psychologii stosowanej, szkoliła się w Instytucie Ericksonowskim w Łodzi. Ukończyła 4 letnie całościowe, podyplomowe szkolenie z psychoterapii w 2011 roku w Polskim Towarzystwie
Psychiatrycznym.

Anna Ręklewska stale poszerza swoje kompetencje jako psycholog i psychoterapeuta, uczestnicząc w
szkoleniach z zakresu psychoterapii i psychologii, rozwoju człowieka, uczestnicząc w seminariach
superwizjach i warsztatach. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i pracuje zgodnie z Kodeksem etycznym psychoterapeuty. Poddaje swoją pracę systematycznej superwizji u certyfikowanego superwizora.

Psychoterapia indywidualna, rodzinna oraz par

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując na Oddziale w Szpitalu J. Babińskiego Specjalistycznym
Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łodzi na oddziale osób z chorobami afektywnymi
oraz mającymi kontakt z substancjami psychoaktywnymi. Pracowała również w Pieczy zastępczej w
Domach dziecka oraz w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych.

Psychoterapię indywidualną, rodzinną oraz par, prowadzi w podejściu ericksonowskim, systemowym, które kieruje się zasadą, że każdy człowiek jest wyjątkowy, metody pracy są dostosowane do indywidualnego przypadku, czerpie się z bagażu doświadczeń pacjenta i pomaga mu zniwelować odczuwane objawy poprzez zwiększenie zakresu jego możliwości, zasobów i przepracowanie trudnych doświadczeń.

Pomoc psychoterapeutyczna osób dorosłych oraz młodzieży

Anna Ręklewska specjalizuje się w pomocy psychoterapeutycznej osób dorosłych oraz młodzieży
zmagających się z depresją, autoagresją, zaburzeniami afektywnymi, lękowymi, borykającymi się z
niskim poczuciem własnej wartości, brakiem sensu życia. Pracuje z osobami, które znalazły się w
trudnej sytuacji życiowej, doświadczającymi różnych problemów.
W relacji terapeutycznej kieruje się indywidualnym podejściem do każdego człowieka, uważnością
empatią, starając się budować zaufanie, okazując szacunek, wsparcie i pomoc dla osób szukających
pomocy. W trakcie sesji terapeutycznej wspólnie z pacjentem opracowuje drogę do uzyskania
większego komfortu, ulgi czy rozwiązania trudności, wyciszenia objawów.