Szymańska Paulina

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie psychologia, dyplom psychologa w specjalności rodziny, rozwoju i edukacji uzyskała w 2011 roku na Uniwersytecie Łódzkim. Psychoterapeuta w trakcie całościowego szkolenia z zakresu psychoterapii atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne w Polskim Instytucie Ericksonowskim.

Od ponad 10 lat związana zawodowo z Uniwersytetem Łódzkim, aktualnie z Zakładem Psychologii Społecznej i Badań nad Rodziną, gdzie pracuje dydaktycznie ze studentami oraz prowadzi badania naukowe, głównie dotyczące różnych aspektów życia rodzinnego. Doświadczenie zdobywała także pracując z grupami dzieci i młodzieży oraz prowadząc warsztaty i treningi m.in. z zakresu akceptacji, tolerancji, problematyki wartości, wzorów i autorytetów czy też konfliktów rodzinnych. Swoją wiedzę poszerza i aktualizuje uczestnicząc w konferencjach naukowych oraz szkoleniach.

Wsparcie psychologiczne i psychoterapia w nurcie Ericksonowskim

W pracy z pacjentami opiera się na podejściu Ericksonowskim z uwzględnieniem systemowego spojrzenia na funkcjonowanie człowieka. Prowadzi konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną osób dorosłych, udziela wsparcia parom i rodzinom w sytuacji kryzysu. Oferuje pomoc osobom m.in.:

  • z zaburzeniami psychosomatycznymi
  • z zaburzeniami lękowymi
  • niezadowolonym z aktualnej sytuacji życiowej
  • cierpiącym z powodu pojawiających zróżnicowanych trudności emocjonalnych

    Swoją pracę poddaje superwizji.