Staże i warsztaty

Staże

Poradnia posiada umowę z Ośrodkiem Specjalizacyjnym dla Psychologów Klinicznych Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego i SP ZOZ im J. Babińskiego na realizację staży w ramach specjalizacji z psychologii klinicznej w ramach Zespołu Leczenia Środowiskowego i Oddziału Dziennego Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości. Opiekunem stażu jest mgr Monika Pluta-Guz.

STAŻ DO CERTYFIKATU PSYCHOTERAPEUTY W POLSKIM TOWARZYSTWIE PSYCHIATRYCZNYM.
Poradnia Ego jest ośrodkiem stażowym akredytowany przez Sekcję Terapii Rodzin i Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego dla osób ubiegających się o certyfikat psychoterapeuty. W Ośrodku można odbyć maksymalnie 240 godzin stażu. Staż jest realizowany w następujących formach:

1. 120 godzin stażu w Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości. Staż trwa miesiąc, odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14 i polega na obserwacji grupy terapeutycznej, uczestniczeniu w warsztatach, społeczności terapeutycznej, superwizji, zebraniach klinicznych, konsultowaniu pacjentów do leczenia w oddziale, prowadzeniu relaksu. Staż jest zaliczany na podstawie obecności, aktywnego uczestnictwa w w/w formach pracy oddziału oraz przygotowaniu i omówienia z opiekunem stażu procesu terapeutycznego wybranego pacjenta.
Opiekun stażu mgr Joanna Kmieciak, adres e-mail: kmieciakjoanna@o2.pl

2. 240 godzin stażu w Poradni i Zespole Leczenia Środowiskowego. Staż trwa 6 miesięcy i polega na prowadzeniu przynajmniej 2 pacjentów terapeutycznych pod superwizją, obserwacji grupy terapeutycznej ambulatoryjnej, przeprowadzeniu wizyt domowych z zespołem leczenia środowiskowego, uczestniczeniu w zebraniach klinicznych, superwizji zespołu. Staż jest zaliczany na podstawie obecności, aktywnego uczestnictwa oraz przygotowania i omówienia z opiekunem stażu procesu terapeutycznego wybranego pacjenta.
Opiekun stażu mgr Monika Pluta-Guz, adres e-mail: monikapluta@poczta.onet.pl

3. 240 godzin z czego 120 w Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości (zasady jak wyżej) oraz 120 godzin w Poradni i Zespole Leczenia Środowiskowego w trakcie których stażysta prowadzi 2 pacjentów indywidualnych pod superwizją przez okres 6 miesięcy oraz odbywa wizyty z Zespołem Leczenia Środowiskowego i uczestniczy w superwizji zespołu. Staż jest zaliczany na podstawie obecności, aktywnego uczestnictwa oraz przygotowania i omówienia z opiekunem stażu procesu terapeutycznego wybranego pacjenta.

Staż jest bezpłatny. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie formularza kontaktowego (zakładka „Kontakt” na stronie www.poradniaego.pl). Prosimy o podanie numeru telefonu. Po zgłoszeniu na podany adres e-mail wyślemy ankietę do wypełnienia.

Warsztaty

Warsztaty z psychoterapii psychodynamicznej.​

Serdecznie zapraszamy na spotkania warsztatowo – seminaryjne, których celem jest przybliżenie uczestnikom praktycznej strony procesu psychoterapii psychodynamicznej. Zajęcia dotyczą m.in. rozumienia tego jak i dlaczego psychoterapia działa, jakie procesy i zjawiska są związane ze zmianą w psychoterapii, roli psychoterapeuty, znaczenia relacji między psychoterapeutą a pacjentem oraz wielu innych.

Spotkania są adresowane do studentów i absolwentów psychologii, medycyny, pedagogiki, pielęgniarstwa, socjologii i innych kierunków pokrewnych, osób chętnych do odbycia staży zawodowych w Poradni, planujących lub odbywających szkolenie psychoterapeutyczne, a także wszystkich innych osób zainteresowanych psychoterapią.