Usługi komercyjne

realizowane bez konieczności posiadania skierowania

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna to najczęściej seria od 1 do 3 spotkań z psychologiem, w trakcie których głównie przy pomocy rozmowy, ale też badań testowych określa się rodzaj trudności pacjenta, bada się ich przyczyny
i podejmuje decyzje o dalszych formach pomocy. Zestaw badań testowych jest dobierany w zależności od celu badania, którym może być diagnoza osobowości, funkcjonowania poznawczego, możliwości intelektualnych
i inne. Podstawą w psychologicznym badaniu diagnostycznym zawsze jest wywiad czyli rozmowa z badanym.

Możesz umówić wizytę on-line w systemie e-rezerwacji lub telefonicznie 42 251 51 51

Diagnoza zajmuje od 1 do 3 spotkań, spotkania trwają 50 minut.
Koszt spotkania to 200 zł.

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna to najczęściej seria od 1 do 3 spotkań z psychologiem, w trakcie których głównie przy pomocy rozmowy, ale też badań testowych określa się rodzaj trudności pacjenta, bada się ich przyczyny i podejmuje decyzje o dalszych formach pomocy. Zestaw badań testowych jest dobierany w zależności od celu badania, którym może być diagnoza osobowości, funkcjonowania poznawczego, możliwości intelektualnych i inne. Podstawową w psychologicznym badaniu diagnostyczny zawsze jest wywiad czyli rozmowa z badanym.

Możesz umówić wizytę przez system e-rezerwacji lub telefonicznie 42 252 51 51

Konsultacja psychologiczna

 Jest to pierwsze spotkanie z psychologiem, które służy wstępnemu zdefiniowaniu problemów pacjenta, poznaniu ich prawdopodobnych przyczyn i określeniu możliwości pomocy uwzględniając oczekiwania pacjenta. Często jedno spotkanie jest niewystarczające, żeby rozpoznać trudności pacjenta, wtedy wskazana jest pogłębiona diagnoza psychologiczna.

Możesz umówić wizytę on-line w systemie e-rezerwacji lub  telefonicznie 42 251 51 51

Konsultacja trwa 50 minut.
Koszt spotkania to 120 zł.

Konsultacja psychiatryczna

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna to najczęściej seria od 1 do 3 spotkań z psychologiem, w trakcie których głównie przy pomocy rozmowy, ale też badań testowych określa się rodzaj trudności pacjenta, bada się ich przyczyny i podejmuje decyzje o dalszych formach pomocy. Zestaw badań testowych jest dobierany w zależności od celu badania, którym może być diagnoza osobowości, funkcjonowania poznawczego, możliwości intelektualnych i inne. Podstawową w psychologicznym badaniu diagnostyczny zawsze jest wywiad czyli rozmowa z badanym.

Możesz umówić wizytę przez system e-rezerwacji lub telefonicznie 42 252 51 51

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna to najczęściej seria od 1 do 3 spotkań z psychologiem, w trakcie których głównie przy pomocy rozmowy, ale też badań testowych określa się rodzaj trudności pacjenta, bada się ich przyczyny i podejmuje decyzje o dalszych formach pomocy. Zestaw badań testowych jest dobierany w zależności od celu badania, którym może być diagnoza osobowości, funkcjonowania poznawczego, możliwości intelektualnych i inne. Podstawową w psychologicznym badaniu diagnostyczny zawsze jest wywiad czyli rozmowa z badanym.

Możesz umówić wizytę przez system e-rezerwacji lub telefonicznie 42 252 51 51

Psychiatra jest lekarzem, który ukończył specjalizację w zakresie chorób i problemów psychicznych i emocjonalnych.
Wizyta u psychiatry przebiega podobnie jak u innych lekarzy z tą różnicą, że podstawową formą badania jest rozmowa pacjenta
z lekarzem.
Dzięki niej lekarz może dowiedzieć się o problemach pacjenta, kontekście ich powstania, długości trwania, głębokości cierpienia chorego. Psychiatra zbiera również wywiad dotyczący dotychczasowego życia pacjenta, jego obecnej sytuacji rodzinnej, osobistej, zawodowej jako, że ma ona znaczny wpływ na stan psychiczny człowieka. Podczas konsultacji, może zostać postawiona diagnoza, ale czasem psychiatra potrzebuje dodatkowych badań, aby prawidłowo ocenić stan chorego. W tym celu np. kieruje pacjenta na diagnozę psychologiczną lub badania obrazowe (tomograf, EEG, rezonans). W czasie spotkania może zaproponować różne formy pomocy, jeśli stan psychiczny pacjenta wymaga podjęcia jakiejkolwiek terapii.
Psychiatra może sugerować leczenie farmakologiczne, psychoterapię lub obie te formy jednocześnie.
Decyzję o sposobie leczenia podejmuje pacjent. W przypadku trudności diagnostycznych lub niezdecydowania pacjenta konieczne
są powtórne konsultacje.
Jeśli psychiatra zaproponuje leczenie farmakologiczne, a pacjent wyrazi na nie zgodę, odbywa się omówienie planu leczenia z uwzględnieniem wyboru leku, jego dawki, wyjaśnieniem objawów niepożądanych, określeniem czasu leczenia. Następuje seria systematycznych spotkań z lekarzem celem monitorowania stanu pacjenta, przepisywania recept na kolejne miesiące, omawianie działań profilaktycznych w celu utrwalania poprawy.

Możesz umówić wizytę on-line w systemie e-rezerwacji lub telefonicznie 42 251 51 51

Konsultacja trwa 50 minut.
Koszt spotkania to 150 zł.

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia jest specjalistyczną metodą leczenia szerokiego zakresu problemów psychicznych, od przejściowych kryzysów
i trudności, poprzez zaburzenia nerwicowe, depresyjne, zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania i zaburzenia seksualne
po psychozy schizofreniczne i zaburzenia maniakalno-depresyjne.
Psychoterapia prowadzona w naszej placówce opiera się na koncepcjach psychoanalitycznych. Oznacza to, że decydującą rolę w procesie leczenia ma relacja jaka powstaje między pacjentem
i terapeutą. Analiza zachowań, myśli, uczuć, impulsów pacjenta pojawiających się na sesjach pozwala uzyskać wgląd w przyczyny trudności i zaburzeń. Uświadomienie pacjentowi jego stanów oraz ich związku z przeszłymi doświadczeniami pozwala na większe zrozumienie przyczyn zaburzeń i jest drogą do wyleczenia sprawiających cierpienie objawów, umożliwia dalszy rozwój.
Sesje psychoterapii odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu i są prowadzone przez wykwalifikowanych psychoterapeutów, których kompetencje są potwierdzona certyfikatami w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym lub Psychologicznym lub rekomendacją superwizorów dla osób ubiegających się o certyfikat. Proces uzyskiwania kompetencji do prowadzenia psychoterapii jest długi, złożony z wieloletnich szkoleń, własnej psychoterapii i superwizji prowadzonej pracy.

Rozpoczęcie procesu psychoterapii jest możliwe po przeprowadzeniu wstępnych konsultacji, na których diagnozuje się rodzaj trudności pacjenta i przyczynę, motywację i możliwości do skorzystanie z tej formy pomocy oraz jej przydatność w leczeniu zgłaszanych zaburzeń.

Możesz umówić wizytę on-line w systemie e-rezerwacjilub telefonicznie 42 251 51 51

Spotkania odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu i trwają 50 minut.
Koszt spotkania: od 120 zł.

Psychoterapia par

Związek dwojga ludzi to szczególna relacja. Każdy człowiek budując swój związek angażuje siebie, swoje uczucia, nadzieje, plany,
ale też doświadcza rozczarowania, niezrozumienia. Dobry, pełny związek to równowaga między bliskością i zależnością od drugiej osoby
a zachowaniem własnej autonomii. Zdarza się, że równowaga ta zostaje zachwiana i pojawia się kryzys, którego partnerzy nie potrafią samodzielnie rozwiązać. Terapia par jest propozycją dla osób, które chcą zrozumieć co doprowadziło do impasu i na nowo budować swoją relację.

Terapia par/małżeństw skierowana jest dla osób, które:

  • Pragną na nowo odzyskać do siebie zaufanie

  • Chcą poprawić komunikację w związku

  • Pragną wspólnie poradzić sobie z trudnym doświadczeniem np. choroby, zdrady, żałoby w rodzinie

  • Przeżywają kryzys związany ze zmianą etapu życia np. syndrom pustego gniazda

  • Przestały odczuwać satysfakcję w relacji seksualnej

  • Odczuwają, że wcześniejsze związki lub relacje z rodziną pochodzenia nadmiernie wpływają na obecny związek

Pierwsze jedno lub dwa spotkania służą konsultacji i zdiagnozowaniu problemów pary, a następnie
ustaleniu obszarów do pracy terapeutycznej.

Możesz umówić wizytę on-line w systemie e-rezerwacji lub  telefonicznie 42 251 51 51

Spotkania trwają 60 minut i z reguły odbywają się raz na dwa tygodnie.
Koszt spotkania to 150 zł.

ul. Limanowskiego 194/196, 91-027 Łódź
Poradnia Psychologiczno-Psychiatryczna EGO

Jesteśmy czynni od pon. do pt. w godz. 8:00-20:00

Konsultacje on-line prowadzimy również w soboty!

42 251 51 51

691 070 075