Grzanka Joanna

Absolwentka psychologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, studiów podyplomowych z zakresu wczesnego wspomagania w rozwoju małych dzieci, a także studium socjoterapii, posiada przygotowanie pedagogiczne. Aktualnie w trakcie całościowego szkolenia
psychoterapeutycznego w podejściu systemowo-psychodynamicznym,
organizowanego przez fundację Kontekst pod kierownictwem prof. B. Józefik.

Terapia indywidualna osób dorosłych i młodzieży

Zdobywała doświadczenie na stażu w CSK. Następnie pracowała w placówkach oświatowych i organizacjach pozarządowych, zajmujących się wsparciem dzieci i młodzieży zagrożonych

wykluczeniem społecznym, osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, doświadczających
zaburzeń lękowych, a także wsparciem rodzin.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje pod regularną superwizją.
Joanna Grzanka w Poradni EGO prowadzi konsultacje psychologiczne, psychoedukację, terapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży.