Psychoterapeuta krótkoterminowy/skoncentrowany na rozwiązaniu

Psychoterapia skoncentrowana na rozwiązaniach (TSR)

Punktem wyjścia jest przekonanie, że pacjent, który zgłasza się do psychologa po pomoc, sam najlepiej wie, czego mu potrzeba. To on wyznacza cele terapii, to on podaje sposoby rozwiązania problemu. To pacjent ma kompetencje, by rozwiązać swoje problemy. Psychoterapeuta zaś jest tylko swoistym narzędziem, dzięki któremu pacjent osiąga cel. W TSR przyczyny są nieistotne. Rozmowa z psychoterapeutą ma skłaniać pacjenta do szukania rozwiązań problemu, do wykorzystywania jego mocnych stron, by dać sobie radę z trudnościami. Ze względu na charakter takiej terapii określana jest jako krótkoterminowa terapia skoncentrowana na rozwiązaniach. Liczba spotkań w ramach tej terapii zależy od indywidualnego przypadku, aczkolwiek zazwyczaj jest to do 10 sesji.

Zakończenie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach następuje w momencie, gdy terapeuta i klient uznają, że problem został rozwiązany. Możliwe jest też zaplanowanie dalszej współpracy w celu zapobiegania nawrotom problemu.

Kucharska Dorota

Najbliższy wolny termin
2024-05-23 o 08:30
Umów wizytę