Matysiak Paulina

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, na co dzień pracuje w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Bełchatowie na Oddziale Psychiatrii Dorosłych. Dyżurowała również w Oddziale Detoksykacyjnym i Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu.

Specjalizuje się m.in. w leczeniu:

– zaburzeń lękowych,
– zaburzeń adaptacyjnych,
– zaburzeń nastroju,
– schizofrenii,
– choroby afektywnej dwubiegunowej.