Diagnoza Psychologiczna

Diagnoza psychologiczna powstaje w trakcie kilku wizyt – najczęściej jest to seria od 1 do 3 spotkań z psychologiem, w trakcie których głównie przy pomocy rozmowy, ale też badań testowych określa się rodzaj trudności pacjenta, bada się ich przyczyny i podejmuje decyzje o dalszych formach pomocy. Zestaw badań testowych jest dobierany w zależności od celu badania, którym może być diagnoza osobowości, funkcjonowania poznawczego, możliwości intelektualnych i inne. Podstawą w psychologicznym badaniu diagnostycznym zawsze jest wywiad, czyli rozmowa z badanym.

Cel diagnozy psychologicznej

Jeżeli masz potrzebę lepszego zrozumienia i poznania siebie, diagnoza psychologiczna może się okazać dla Ciebie dobrym rozwiązaniem. Do psychologa w celu zdiagnozowania danego obszaru funkcjonowania może zgłosić się każdy.

Jednym z celów realizowania diagnozy psychologicznej jest uzyskanie opisu funkcjonowania psychicznego danej osoby. Dzięki temu możemy zdiagnozować swój profil osobowości, czy inteligencję interpersonalną, ale również zdefiniować obszary, które są dla nas z jakiegoś powodu problematyczne i określić ich przyczynę. Podczas diagnozy psychologicznej możemy także liczyć na zdefiniowanie naszych pozytywnych cech psychicznych, które są naszą mocną stroną. Ostatni element diagnozy to wskazówki i zalecenia do dalszego postępowania oraz prognozy na przyszłość.

Psycholog podczas diagnozy może skupić się także na wybranym składniku funkcjonowania psychicznego:

  • określeniu systemu wartości
  • umiejętności rozwiązywania problemów i komunikowania się
  • koncentracji uwagi
  • zdolności tworzenia pojęć
  • analizie procesów intelektualnych i dominujących potrzeb
  • pamięci
  • umiejętności radzenia sobie ze stresem

Diagnoza psychologiczna a zaburzenia psychiczne

Jeżeli przedmiotem diagnozy psychologicznej są zaburzenia psychiczne, to diagnoza polega na określeniu występujących objawów w danym zaburzeniu oraz wyjaśnieniu przyczyn i skutków zaburzeń psychicznych. Następnym etapem jest poszukiwanie psychologicznych czynników pomocniczych w terapii zaburzeń.

Do zaburzeń psychicznych można zaliczyć: zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia afektywne, część zaburzeń psychosomatycznych, zaburzenia neurorozwojowe, zaburzenia psychiczne organiczne, zaburzenia osobowości, zaburzenia związane z uzależnieniami, niektóre zaburzenia seksualne. Zaburzenia psychiczne często łączą w sobie objawy charakterystyczne dla innych jednostek chorobowych, dlatego w tym przypadku psycholog kliniczny może skierować Pacjenta na dalszą diagnostykę i przekaże odpowiednie zalecenia.

Zapisy na diagnozę psychologiczną wyłącznie telefonicznie pod numerem telefonu 42 251 51 51 lub 691 070 075.

Czytaj więcej