Psychoterapia grupowa dla osób dorosłych 

Psychoterapia grupowa to rodzaj terapii, w której stała grupa osób regularnie spotyka się z psychoterapeutą. Grupowa forma terapii opiera się na założeniu, że problemy psychologiczne mają źródło w relacjach z innymi ludźmi i w tych relacjach się przejawiają. W związku z tym indywidualne trudności są widoczne i odczuwalne również w grupie terapeutycznej. Trudności te mogą być w grupie przeżywane, a także poddawane refleksji i rozumieniu. Dzięki temu grupa staje się środowiskiem terapeutycznym, które sprzyja uczeniu się przez doświadczenie, poznawaniu siebie, innych ludzi i naszych związków z nimi. Podczas terapii każdy z jej uczestników otrzyma indywidualną pomoc i wsparcie, jednocześnie wzmacniając grupę jako całość. Terapia grupowa opiera się na idei, że wszyscy są silniejsi, gdy pracują razem nad wspólnym celem.

Jakie są korzyści z uczestnictwa w psychoterapii grupowej?

Terapia grupowa to forma psychoterapii, która wykorzystuje interakcje między uczestnikami do odkrywania i rozwiązywania problemów. Uczestnicy są zachęcani do dzielenia się swoimi przemyśleniami i uczuciami w bezpiecznym środowisku. Pomaga im to przezwyciężyć problemy ze zdrowiem psychicznym i prowadzić bardziej satysfakcjonujące życie.

Terapia grupowa to dobry sposób na rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych. Niektórym osobom trudno jest rozwiązać swoje problemy samodzielnie lub z pomocą jednego terapeuty. Omówienie swoich problemów w grupie, która boryka się z podobnymi trudnościami może być znacznie łatwiejsze i bardziej efektywne.

Psychoterapeuci zazwyczaj zachęcają członków grupy do otwarcia się na siebie i swoje uczucia. Stwarza to bezpieczną przestrzeń do omawiania swoich problemów i wspólnego znajdowania rozwiązań. Ludzie często czują się bardziej komfortowo w grupie niż sami z terapeutą – dzieje się tak, ponieważ wiedzą, że inni przechodzą przez podobne problemy. Uczestnicy terapii dzielą się również wskazówkami, jak przezwyciężyć pewne trudności, z którymi większość ludzi boryka się w określonym momencie swojego życia. Terapia grupowa doskonale nadaje się również do kształtowania odpowiednich umiejętności komunikacyjnych, które można zastosować w relacjach interpersonalnych poza terapią.

Psychoterapia grupowa zapewnia środowisko, w którym problemy interpersonalne mogą być rozwiązywane bezpiecznie, z korzyścią dla wszystkich uczestników terapii.

Czytaj więcej

Jak rozpocząć psychoterapię grupową dla osób dorosłych?

Poradnia Psychologiczno – Psychiatryczna EGO kieruje ofertę psychoterapii grupowej do osób dorosłych bez limitu wieku. Grupa będzie mieć charakter zamknięty, w stałym składzie 10 – 12 osób. Spotkania będą odbywać się raz w tygodniu – środy od godz. 17:30 do 19:30 przez okres 6 miesięcy z możliwością kontynuowania procesu. Koszt uczestnictwa w dwugodzinnym spotkaniu psychoterapii grupowej to 120 zł. 

TRWA NABÓR DO NOWEJ GRUPY

Grupę poprowadzą Martyna Wawrzków-Wolak i Magdalena Tomczak, które realizują psychoterapię w nurcie integracyjnym.
Aby dołączyć do grupy, najpierw należy odbyć konsultację w formie kwalifikacji – Kwalifikacja do psychoterapii grupowej dla dorosłych. Jednorazowy koszt konsultacji to 140 zł.

Korzyści z uczestnictwa w psychoterapii:

  • możliwość przepracowania nawykowych reakcji, które utrudniają swobodne uczestnictwo w relacjach społecznych
  • rozwijanie umiejętności stawiania zdrowych granic i dbania o siebie
  • możliwość doświadczenia wzmacniających relacji
  • zrozumienie swojego funkcjonowania w relacjach w warunkach akceptacji i bezpieczeństwa
  • samorozwój przebiegający w atmosferze zaufania i szacunku

Więcej informacji na temat psychoterapii grupowej dla osób dorosłych w Poradni EGO w Łodzi możesz uzyskać pod numerem telefonu:
691 070 075 lub 42 251 51 51

Czytaj więcej