Psychoterapia grupowa dla osób dorosłych 

Psychoterapia grupowa to rodzaj terapii, w której grupa osób regularnie spotyka się z psychoterapeutą. Trudności pacjentów mogą być w grupie przeżywane, a także poddawane refleksji i rozumieniu. Dzięki temu grupa staje się środowiskiem terapeutycznym, które sprzyja zmianie przez doświadczanie, głębsze poznawanie siebie, innych ludzi i naszych związków z nimi. Podczas terapii uczestnicy i terapeuta odnoszą się zarówno do indywidualnych jak i grupowych wątków. Terapia grupowa opiera się na idei, że wszyscy są silniejsi, gdy pracują razem.

Jakie są korzyści z uczestnictwa w psychoterapii grupowej?

Terapia grupowa to forma psychoterapii, która wykorzystuje interakcje między uczestnikami do odkrywania i rozwiązywania problemów. Uczestnicy są zachęcani do dzielenia się swoimi przemyśleniami i uczuciami w bezpiecznym środowisku. Pomaga im to przezwyciężyć problemy ze zdrowiem psychicznym i prowadzić bardziej satysfakcjonujące życie.

Terapia prowadzona jest w duchu psychoanalitycznym. Założeniem tego myślenia jest to, że wczesne relacje z ważnymi dla dziecka osobami wpływają na jego rozwój i dalsze funkcjonowanie, także społeczne. W terapii grupowej myśleniu poddawane są połączenia pomiędzy trudnościami zgłaszanymi obecnie przez pacjentów, a historią ich życia. Ponadto refleksji poddawane są nieświadome mechanizmy, zachowania czy impulsy pacjentów, co ma na celu głębsze zrozumienie własnej psychiki przez uczestników grupy. Założeniem psychoterapii grupowej z duchu psychoanalitycznym jest także myśl, że grupa wspólnie przeżywa nieświadomy proces, którego zrozumienie może być źródłem zwiększenia świadomości każdego z uczestników grupy, a w dalszej kolejności punktem wyjścia do poprawy stanu psychicznego. Terapia tego typu to proces długoterminowy, najczęściej kilkuletni, odbywający się
regularnie, o stałej porze.

Jak rozpocząć psychoterapię grupową dla osób dorosłych?

Poradnia Psychologiczno – Psychiatryczna EGO kieruje ofertę psychoterapii grupowej do osób dorosłych bez limitu wieku. Grupa ma charakter półotwarty, w składzie 6 – 10 osób.
Spotkania odbywają się raz w tygodniu – środy od godz. 17:30 do 19:30. Koszt uczestnictwa w dwugodzinnym spotkaniu psychoterapii grupowej to 120 zł.

TRWA NABÓR DO GRUPY

Grupę poprowadzi Magdalena Tomczak.

Korzyści z uczestnictwa w psychoterapii:

  • możliwość przepracowania nawykowych reakcji, które utrudniają swobodne uczestnictwo w relacjach społecznych
  • rozwijanie umiejętności stawiania zdrowych granic i dbania o siebie
  • możliwość doświadczenia wzmacniających relacji
  • zrozumienie swojego funkcjonowania w relacjach w warunkach akceptacji i bezpieczeństwa
  • samorozwój przebiegający w atmosferze zaufania i szacunku

Więcej informacji na temat psychoterapii grupowej dla osób dorosłych w Poradni EGO w Łodzi możesz uzyskać pod numerem telefonu:
691 070 075 lub 42 251 51 51

Czytaj więcej

Tomczak Magdalena

Najbliższy wolny termin
2024-06-14 o 13:00
Umów wizytę