O nas

Poradnię Psychologiczo – Psychiatryczną Ego utworzyłyśmy w 2008 roku. Idea stworzenia miejsca, w którym pacjenci będą otrzymywali profesjonalną i skuteczną pomoc wyrosła z naszych doświadczeń pracy w różnych placówkach medycznych. Chociaż doświadczenia te były bezcenne to pokazały nam jak ograniczone możliwości udzielenia pomocy mamy pracując w tradycyjnym modelu służby zdrowia, gdzie główny nacisk położony jest na leczenie farmakologiczne. Nie dawało nam spokoju poczucie, że nawet najcięższe choroby psychiczne mają swoją przyczynę i dotarcie do niej stwarza możliwość efektywnego leczenia.

Z jednej strony brak zgody na bezradność wobec cierpienia pacjentów a z drugiej nasza dociekliwość w zrozumieniu przyczyn ich stanów sprawiły, że zwróciłyśmy się w stronę oddziaływań psychoterapeutycznych. Wieloletnie doświadczenia w prowadzeniu psychoterapii w naszej placówce utwierdziły nas w przekonaniu, że jest to dobry kierunek. W związku z tym tworzymy nasz zespół z: lekarzy, którzy obok spojrzenia biologicznego dostrzegają psychogenne podłoże zaburzeń, psychoterapeutów, którzy nieustannie doskonalą swoje umiejętności zawodowe oraz terapeutów środowiskowych dających inne formy wsparcia tym najbardziej potrzebującym.

W naszej pracy terapeutycznej opieramy się na myśleniu psychoanalitycznym, co pozwala nam dogłębnie zrozumieć pacjenta i zaplanować najskuteczniejszą formę pomocy. Jesteśmy przekonane, że znając procesy psychiczne leżące u podstaw funkcjonowania każdego człowieka jesteśmy w stanie pomóc zarówno pacjentom borykającym się z różnym życiowymi trudnościami jak i tym mającym rozpoznane poważne zaburzenia i choroby psychiczne. Psychoterapia jest procesem trudnym i złożonym tak, jak psychika każdego człowieka. Wymaga dużego zaangażowania zarówno od terapeuty jak i pacjenta. Nieustannie wzrastająca liczba pacjentów, którzy powierzają nam swoje sprawy motywuje nas do podejmowania dalszych wysiłków w kierunku rozwoju poradni.

Agnieszka Szewczyk
Monika Pluta-Guz

Założycielki Poradni

dr Agnieszka Szewczyk

lekarz specjalista psychiatra, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowany specjalista terapii środowiskowej Sekcji Psychiatrii Środowiskowej Polskiego Towarzystwa PsychiatrycznegoUkończyła kierunek lekarski na Akademii Medycznej w Łodzi, a także psychologię na Uniwersytecie Łódzkim.

Monika Pluta-Guz

specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Absolwentka psychologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła 4,5 letnie podyplomowe szkolenie psychoterapeutyczne Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.