Psychoterapeuta poznawczo- behawioralny (CBT)

Nurt poznawczo-behawioralny

Metoda psychoterapii, która jest uznawana za jedną z najpopularniejszych i najbardziej przebadanych pod kątem skuteczności. Wywodzi się z przeświadczenia, że zaburzenia w zachowaniach to efekt wyuczonych reakcji na różne bodźce. Celem terapii jest zmiana nieprawidłowych reakcji oraz wypracowanie nowych zachowań i innego sposobu myślenia.
Pacjent powinien wyuczyć się nowych umiejętności, dzięki którym sam będzie mógł rozwiązać swoje problemy. Terapie w tym nurcie należą raczej do krótkoterminowych – trwają zwykle od 10 do 16 sesji. 
Stosuje się ją w terapii zaburzeń depresyjnych i lękowych. Niektóre techniki stosuje się również w leczeniu zaburzeń odżywiania, stresu pourazowego czy zaburzeń osobowości.