Juraś-Darowny Małgorzata

Ukończyła studia magisterskie z Psychologii na Uniwersytecie Łódzkim (specjalność psychologia zdrowia i kliniczna). Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Aktualnie jest związana ze Stowarzyszeniem Pomost, gdzie zapewnia wsparcie psychologiczne w Klubie Samopomocy, pracując z jego uczestnikami zarówno indywidualnie, jak i grupowo. Jako doktorantka jest również zaangażowana w pracę naukową na Uniwersytecie Łódzkim. Jej główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zaburzeń osobowości borderline, biologicznego podłoża więzi oraz rytmów okołodobowych i jakości snu.

Wsparcie i pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży

W Poradni EGO zajmuje się wsparciem i udzielaniem pomocy psychologicznej dla dzieci od 6 roku życia oraz młodzieży.  W swojej pracy skupia się na wzmacnianiu elastyczności psychologicznej. Bliskie jest jej podejście ACT oraz wywodzące się z niego metody pracy z ciałem, umysłem i emocjami. Wierzy, że kształtowanie postawy akceptacji i uważności oraz rozpoznanie własnych wartości prowadzi do zaangażowanego działania – fundamentu życia w zgodzie z samym sobą.