Rosławska – Bławat Daria

Absolwentka psychologii, ze specjalnością psychologia kliniczna na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i zdrowia publicznego na UM w Łodzi. Aktualnie na III roku czteroletniego kursu szkoły psychoterapii poznawczo – behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej. Doświadczenie w pracy klinicznej zdobywała min. pracując w ramach Oddziału Dziennego Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości, a także w Poradniach Psychologicznych.

Psychoterapia w nurcie poznawczo-behawioralnym

Obecnie w Poradni EGO prowadzi psychoterapię osób dorosłych, pomaga osobom przechodzącym przez sytuacje kryzysowe, chcącym poprawić jakość swojego życia, borykającymi się z lękami, depresją czy mającymi zaburzenia obsesyjno–kompulsywne.

Daria Rosławska-Bławat współpracuje z osobami pokrzywdzonymi przemocą, nieradzącymi sobie z trudnościami życia codziennego i potrzebującymi wsparcia psychologicznego. Pracuje w nurcie poznawczo–behawioralnym wraz z wykorzystaniem elementów terapii schematu. Swoją praktykę terapeutyczną opiera na budowaniu relacji z pacjentami i zawsze stara się dobierać sposób prowadzenia terapii oraz narzędzia do potrzeb pacjentów.

Pracuje pod stałą superwizją.