Wawrzków-Wolak Martyna

Absolwentka psychologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego (specjalność: psychologia zdrowia i kliniczna). Aktualnie uczestnik 5-letniej szkoły psychoterapii kształcącej w nurcie integracyjnym. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. na stażach w Szpitalu Psychiatrycznym im. Babińskiego, Wojskowej Pracowni Psychologicznej, Poradni Psychologicznej oraz na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości w Poradni Psychologiczno-Psychiatrycznej.

Psychoterapia w nurcie integracyjnym

Martyna Wawrzków-Wolak cały czas udoskonala swój warsztat pracy biorąc udział w szkoleniach oraz konferencjach psychologicznych i psychiatrycznych. Pracuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej psychologa.

W Poradni EGO zajmuje się konsultacjami psychologicznymi, prowadzi sesje psychoterapii dla osób dorosłych, a także udziela:
– wsparcia psychologicznego osobom w kryzysie
– wsparcia psychologicznego osobom po stracie
– wsparcia psychologicznego osobom w żałobie

Regularnie korzysta z superwizji.