Psychiatra Łódź dla dorosłych

Lekarz, Absolwentka Wydziału Wojskowo-Lekarskiego UM w Łodzi, obecnie w trakcie piątego roku szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychiatrii.

Doświadczenie oraz umiejętności kliniczne zdobywam pracując w całodobowym oddziale psychiatrycznym Szpitala im. Babińskiego. Ponadto realizuje świadczenia w ramach: poradni zdrowia psychicznego, dyżurów medycznych, psychiatrii konsultacyjnej w placówkach DPS oraz szpitalach wielospecjalistycznych co umożliwia mi pogłębienie wiedzy w zakresie diagnozowania i leczenia różnorodnych zaburzeń psychicznych oraz pozwala na zdobycie doświadczenia w pracy z pacjentami z różnymi problemami psychicznymi i emocjonalnymi.

W pracy szczególną uwagę przywiązuję do skutecznej komunikacji. Jednym z fundamentów mojej pracy z pacjentem jest nawiązanie partnerskiej relacji terapeutycznej. Stawiam na holistyczną diagnozę zaburzeń psychicznych uwzględniającą zdrowie somatyczne oraz styl życia. Tworzę spersonalizowane i kompleksowe plany terapii, zgodnym ze standardami postępowania, optymalnie dostosowane do indywidualnych potrzeb i celów każdego Pacjenta. Wiem jak ważny jest aspekt psychoedukacyjny. Udzielam szczegółowych informacji na temat rozpoznania oraz planu terapeutycznego. Uczę jak lepiej rozumieć i dbać o swoje zdrowie psychiczne, oraz pomagam zdobyć niezbędną wiedzę do skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami terapii.

Pomoc psychiatry

Oferuję pomoc w diagnostyce i leczeniu: zaburzeń depresyjnych, zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, zaburzeń psychicznych związanych z okresem okołoporodowym, zaburzeń osobowości, zaburzeń adaptacyjnych, zaburzeń lękowych, zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, zaburzeń psychotycznych (np. schizofrenia), zaburzeń snu, otępień i innych zaburzeń psychicznych o podłożu organicznym. Pracuję z pacjentami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne związane ze stosowaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.