P1037352-2

Pedagog, socjoterapeuta, ukończyła całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w Laboratorium Psychoedukacji – Instytucie Treningu i Psychoterapii w Warszawie.

Monika Cyrulska-Dukszto odbyła staż kliniczny w Centrum Psychoterapii XIII Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych w Warszawie. Ukończyła szereg kursów zawodowych dotyczących min. zdrowia psychicznego, mediacji. Jest członkiem Polskiej Federacji Psychoterapii.

W Poradni EGO zajmuje się psychoterapią osób dorosłych w podejściu psychodynamicznym.