Psychiatra – wizyty domowe Łódź

Oferta wizyt domowych psychiatry to rozwiązanie, które powstało, aby zapewnić naszym Pacjentom łatwiejszy dostęp do lekarza psychiatry. Nie zawsze Pacjent ma możliwość dotarcia na wizytę do Poradni lub skorzystania z wizyty online, ze względu na stan zdrowia, objawy, czy chociażby wiek.  Wizyta domowa lekarza psychiatry przebiega, analogicznie do wizyty w Poradni, z tym że odbywa się w bezpiecznym, znanym Pacjentowi środowisku. 

Oferta wizyt domowych lekarza psychiatry skierowana jest do wszystkich osób, które ukończyły 18 r.ż.

Domowa wizyta psychiatryczna. Jak przebiega?

W trakcie wizyty lekarz zbiera obszerny wywiad.  Przed wizytą warto zebrać informację na temat przyjmowanych przez Pacjenta leków, przygotować, o ile to możliwe dotychczasową dokumentację z leczenia, nie tylko psychiatrycznego, ale jeśli Pacjent korzysta z pomocy innych specjalistów również istotne jest przekazanie takiej informacji lekarzowi psychiatrze. Jeśli w ostatnim czasie Pacjent miał wykonywane badania diagnostyczne lub laboratoryjne warto przygotować wyniki do wglądu. 

Po zebraniu wywiadu, postawieniu diagnozy lekarz zaproponuje najlepszą formę leczenia. Podczas wizyty domowej lekarz może wystawić, jeśli uzna to za zasadne  e-receptę, e-zwolnienie, skierowanie do szpitala, zaświadczenie o stanie zdrowia itp.   

Podczas wizyty, jeśli Pacjent wyrazi na to zgodę mogą być obecni najbliżsi członkowie rodziny, którzy zostaną objęci psychoedukacją.

Poradnia_Ego (2 of 10)

Umawianie wizyt

Aby umówić wizytę w Poradni EGO, wystarczy skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem telefonu +48 691-070-075 lub 42 251-51-51. Nasz personel pomoże Ci wybrać odpowiedniego specjalistę i ustali dogodny termin wizyty.

Wizytę można również zarezerwować za pomocą panelu rezerwacji ONLINE.