O Mnie

Szczególnie bliskie są jej kontekstualne nauki o zachowaniu, w tym terapia akceptacji i zaangażowania. W tym podejściu poddaje swoją pracę regularnej superwizji. W swojej pracy skupia się na wzmacnianiu elastyczności psychologicznej, korzystając z wywodzących się z ACT metody pracy z ciałem, umysłem i emocjami. Wierzy, że kształtowanie postawy akceptacji i uważności oraz rozpoznanie własnych wartości prowadzi do zaangażowanego działania – fundamentu życia w zgodzie z samym sobą. Podejście ACT wykorzystuje nie tylko w pracy z dorosłymi, ale również z dziećmi i młodzieżą. Członkini Association for Contextual Behavioral Science oraz polskiego chapteru Stowarzyszenia (ACBS Polska), ISST (International Society of Schema Therapy) oraz PSTPS (Polskie Stowarzyszenie Terapii Poznawczej i Schematu). Swój warsztat poszerza uczestnicząc w kursach poszerzających umiejętności diagnostyczne i terapeutyczne, m.in. „Terapia akceptacji i zaangażowania – podstawy ACT dla terapeutów i coachów” (Daleko Idąc), „Wsparcie dzieci po doświadczeniach traumatycznych poprzez pracę z ciałem, TSR i zabawę” (Pracownia Terapii i Psychoedukacji), „Wybrane aspekty neuropsychologicznej diagnostyki różnicowej chorób otępiennych” (SCTPB), „Trening umiejętności społecznych I i II stopnia – Trener TUS” (SCOLAR).

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz , Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi. Aktualnie jest związana ze Stowarzyszeniem Pomost oraz z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Jej główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zaburzeń osobowości borderline, biologicznego podłoża więzi oraz rytmów okołodobowych i jakości snu. Autorka i współautorka publikacji w czasopismach, takich jak Journal of Psychiatric Research, Sleep Medicine, Psychiatria Polska czy Archives of Psychiatry and Psychotherapy.

Wykształcenie

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku psychologia (specjalność kliniczna i zdrowia), aktualnie doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ.

Zakres usług / Specjalizuje się w:

W EGO Pracuje w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego, a także w Zespole Leczenia Środowiskowego. Zajmuje się procesem diagnostycznym ADHD dzieci i młodzieży, wsparciem psychologicznym osób dorosłych, dzieci i młodzieży.

Diagnoza ADHD u dzieci Łódź

W pracy towarzyszy i wspiera w drodze do przeżywania życia zgodnego z osobistymi wartościami poprzez rozpoznanie trudności, ich kontekstu, określenie indywidualnych potrzeb i celów oraz wykorzystanie odpowiednio dobranych technik umożlwiających:

  • Nawiązanie kontaktu z chwilą obecną – odzyskanie świadomości własnych doświadczeń i otaczającego nas świata, bycie „tu i teraz” zamiast działania na „autopilocie”;
  • Defuzję – naukę świadomego dystansowania i oddzielania się od własnych myśli, zamiast stanu pochłonięcia nimi;
  • Kształtowanie postawy akceptacji – gotowość do doświadczania uczuć, doznań czy pragnień, zarówno przyjemnych, jak i bolesnych, będących nieodłączną częścią naszego życia;
  • Odkrywanie nieoceniającej perspektywy, dzięki której potrafimy obserwować własne doświadczenia i trudności;
  • Poszukiwanie wartości – indywidualnych, ważnych obszarów stanowiących drogowskaz w budowaniu pełnego i satysfakcjonującego życia;
  • Zaangażowane działanie – wprowadzenie wartości w życie poprzez realizowanie własnych celów.

Nabywane umiejętności oraz poznawane techniki budują elastyczność psychologiczną pozwalającą poradzić sobie m.in. z uporczywymi myślami, skłonnością do unikania doświadczenia, kryzysami w życiu osobistym, lękiem, stresem, obniżoną samooceną czy poczuciem braku satysfakcji z aktualnej sytuacji życiowej.

W pracy z dziećmi i młodzieżą wykorzystuje techniki wywodzące się z ACT, TSR, TUS, w tym techniki pracy z ciałem, pozwalające na budowanie elastyczności psychologicznej, świadomości własnych potrzeb oraz umiejętności reagowania na nie.