xr:d:DAFMJYTm6gA:102,j:47453574540,t:23022213

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie psychologia, dyplom psychologa w specjalności rodziny, rozwoju i edukacji uzyskała w 2011 roku na Uniwersytecie Łódzkim. Psychoterapeuta w trakcie całościowego szkolenia z zakresu psychoterapii atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne w Polskim Instytucie Ericksonowskim.

Od ponad 10 lat związana zawodowo z Uniwersytetem Łódzkim, aktualnie z Zakładem Psychologii Społecznej i Badań nad Rodziną, gdzie pracuje dydaktycznie ze studentami oraz prowadzi badania naukowe, głównie dotyczące różnych aspektów życia rodzinnego. Doświadczenie zdobywała także pracując z grupami dzieci i młodzieży oraz prowadząc warsztaty i treningi m.in. z zakresu akceptacji, tolerancji, problematyki wartości, wzorów i autorytetów czy też konfliktów rodzinnych. Swoją wiedzę poszerza i aktualizuje uczestnicząc w konferencjach naukowych oraz szkoleniach.

Wsparcie psychologiczne osób dorosłych, rodzin i par

W pracy z pacjentami opiera się na podejściu Ericksonowskim z uwzględnieniem systemowego spojrzenia na funkcjonowanie człowieka. Prowadzi konsultacje psychologiczne oraz udziela wsparcia parom i rodzinom w sytuacji kryzysu. Oferujepomoc osobom m.in.:
– z zaburzeniami psychosomatycznymi
– z zaburzeniami lękowymi
– niezadowolonym z aktualnej sytuacji życiowej
– cierpiącym z powodu pojawiających zróżnicowanych trudności emocjonalnych

Swoją pracę poddaje superwizji.