dr-Marcin-Wlazlowski-scaled-e1622584398133

Specjalista realizujący konsultacje psychiatryczne w ramach wizyt domowych

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Praktykę zawodową zdobywał pracując w Oddziale Psychiatrii Dorosłych, dyżurując w Oddziale Detoksykacyjnym i Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu, a także prowadząc konsultacje osób starszych w Domach Pomocy Społecznej w Łodzi.

Marcin Wlazłowski stale powiększa swoją wiedzę poprzez udział w webinariach i konferencjach. W Poradni EGO pracuje w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego oraz realizuje konsultacje psychiatryczne w ramach wizyt domowych.

W kręgu szczególnych zainteresowań naszego specjalisty leżą:

  • zaburzenia lękowe
  • zaburzenia osobowości
  • zaburzenia nastroju
  • zaburzenia psychiczne o podłożu organicznym