Dobry psychoterapeuta Łódź

Jestem psychoterapeutką w trakcie 4-letnich studiów psychoterapii posiadających atest Sekcji Naukowej Psychoterapii oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego prowadzonych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii.

Studia przygotowują mnie do pracy w podejściu psychodynamicznym i w tej modalności prowadzę psychoterapię.

Zapraszam osoby doświadczające kryzysu, z trudnościami emocjonalnymi, wahaniami nastroju, lękiem czy poczuciem braku satysfakcji w relacjach interpersonalnych.

Psychoterapia w nurcie psychodynamicznym

Psychoterapia jest metodą leczenia zaburzeń funkcjonowania psychiki. Stanowi wsparcie w działaniach podejmowanych w celu zmiany postawy, zrozumienia swoich emocji i radzenia sobie z nimi. Zazwyczaj ukierunkowana jest nie tylko na złagodzenie objawów, ale i lepsze rozumienie siebie samego, zwiększenie poczucia sprawstwa w swoim życiu, nabycia umiejętności radzenia sobie z emocjami, poczucia spójności swojej tożsamości, zdolności do miłości, pracy i ogólnego poczucia dobrostanu. Psychoterapia prowadzona w podejściu psychodynamicznym jest zazwyczaj procesem długotrwałym i angażującym. Spotkania odbywają się przeważnie 1 raz w tygodniu i trwają 45-50 minut.