Psychoterapia w nurcie psychodynamicznym

Psycholog, Psychoterapeutka. Ukończyła studia psychologiczne ze specjalnością zdrowia i kliniczna na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamicznym w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej Psychoterapii.

Od 7 lat pracuje z osobami dorosłymi doświadczającymi kryzysu, trudności emocjonalnych, wahań nastroju, lęku czy poczucia braku satysfakcji w relacjach z innymi. Doświadczenie zawodowe zdobywała w pracy m.in. w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Miejskim Centrum Medycznym im. dr Karola Jonschera w Łodzi, w pracy dydaktycznej na Uniwersytecie Medycznym.

W EGO Pracuje w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego, a także w Zespole Leczenia Środowiskowego. Zajmuje się procesem diagnostycznym ADHD u osób dorosłych, psychoterapią długoterminową i wsparciem psychologicznym, dostosowując zakres pomocy do indywidualnych potrzeb Pacjenta. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.