Dlaczego warto skorzystać z psychoterapii w Poradni EGO?

W trakcie terapii indywidualnej pomiędzy pacjentem a terapeutą tworzy się więź uczuciowa, która jest związana z pełnieniem wyznaczonych ról, które mają za zadanie osiągnięcie wspólnego celu. Często dla pacjenta terapeuta staje się bardzo ważną osobą, która wypełnia jego deficyty emocjonalne, w tej relacji pacjent odtwarza schematy relacji, jakie miał z innymi znaczącymi osobami.

Dla większości pacjentów istotne jest uzyskanie poczucia, że przy pomocy terapeuty są w stanie poradzić sobie ze swoimi cierpieniami, lękami, problemami, trudnościami z jakimi się borykają. Pacjenci oczekują, że podczas terapii poznają przyczyny swoich problemów, wprowadzą w życie skuteczne metody ich eliminacji, wyznaczą cele leczenia, jak i otrzymają rzetelne informacje o swoich postępach. Aby spełnić te oczekiwania bardzo ważne jest określenie jasnych celów, jakie pacjent chce zrealizować podczas terapii.

Dla kogo psychoterapia indywidualna?

Ten rodzaj terapii skierowany do wszystkich osób, które nie chcą dłużej same borykać się ze swoimi trudnościami i zdecydowały się skorzystać z fachowej pomocy psychoterapeuty. Tego typu sesje terapeutyczne sprawdzą się, chociażby w przypadku pacjentów cierpiących na:

  • dolegliwości psychosomatyczne,
  • depresję i zaburzenia nastroju,
  • zespół stresu pourazowego,
  • zaburzenia osobowościowe,
  • zaburzenia odżywiania,
  • uzależnienie (od narkotyków, alkoholu itp.).

Na psychoterapię indywidualną mogą ponadto zgłosić się osoby, które mają trudności z budowaniem i utrzymywaniem satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi, a także dorośli z rodzin dysfunkcyjnych DDA/DDD.

Umawianie wizyt

Aby umówić wizytę w Poradni EGO, wystarczy skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem telefonu +48 691-070-075 lub 42 251-51-51. Nasz personel pomoże Ci wybrać odpowiedniego specjalistę i ustali dogodny termin wizyty.

Wizytę można również zarezerwować za pomocą panelu rezerwacji ONLINE.