Psychoterapia rodzin w Poradni EGO w Łodzi

Psychoterapia rodzinna polega na pracy psychoterapeuty z członkami rodziny.  Problemy przeżywane przez Pacjenta należy rozumieć w szerokim kontekście  funkcjonowania układu rodzinnego, w którym żyje. 

Odczucia i zachowania bliskich osób są wynikiem zachowań każdego z członków rodziny względem siebie. Sygnałem, że wsparcia potrzebuje cały system rodzinny mogą być chociażby problemy wychowawcze, szkolne, ale także problemy w komunikacji, a także kryzysy rodzinne.

Rolą psychoterapeuty jest praca z rodziną i pomoc w zrozumieniu procesów emocjonalnych, które dzieją się w rodzinie, w efekcie czego nastąpić ma poprawa relacji pomiędzy najbliższymi. 

Jak przebiega psychoterapia rodzin?

Każda rodzina jest inna i boryka się z różnymi trudnościami, nie ma więc jednego identycznego  schematu pracy w ramach tej metody. Metoda ta jest dostosowana do wyjątkowości każdego systemu rodzinnego, z którym pracuje psycholog lub psychoterapeuta rodzinny. 

Na pierwsze spotkanie najczęściej przychodzą wszyscy członkowie rodziny, np. rodzice z dziećmi, o ile jest to oczywiście możliwe, częstotliwość kolejnych spotkań oraz jest ustalana indywidualnie z psychoterapeutą.  Pierwsze 2-3 spotkania mają charakter konsultacji, podczas których psychoterapeuta zbiera obszerny wywiad, obserwuje zachowania rodziny, tak by ostatecznie zaproponować najlepszą formę pomocy.

Czym jest terapia par?

Usługa skierowana jest do par, małżeństw lub związków nieformalnych przeżywających trudności, konflikty, a także chcących lepiej poznać i zrozumieć siebie oraz swój związek. 

Psychoterapeuta pomaga parze w zlokalizowaniu źródła trudności oraz jego przełamaniu poprzez zmianę wzajemnych postaw, sposobów porozumiewania się oraz poprzez przyjrzenie się wzajemnie dysfunkcjonalnym sposobom zachowania,  które często prowadzą do konfliktów i kryzysu w związku.

Terapia par umożliwia partnerom konstruktywne rozwiązanie problemów, poprawę jakości wzajemnych relacji, znalezienia porozumienia, wyjście z kryzysu, uratowanie związku.

Jak przebiega psychoterapia par?

Psychoterapia par jest spotkaniem dwojga bliskich sobie osób, które nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie z jakąś sytuacją która dotknęła ich relacji. Spotkanie prowadzone przez psychoterapeutę stwarza bezpieczną atmosferę, która pozwala na wyrażenie często niełatwych emocji, w efekcie czego para może podjąć próbę poprawy swojej relacji.             

Terapeuta par jest osobą obiektywną i bezstronną. Posiada wiedzę i narzędzia, które mogą okazać się przydatne w rozwiązywaniu problemów. Rolą terapeuty jest czuwać nad przebiegiem rozmów odbywających się między partnerami oraz pomoc w utrzymywaniu ich konstruktywnego kierunku, a także wsparcie każdego z partnerów.

Pierwsze spotkania mają charakter konsultacji, podczas których terapeuta może poprosić o opisanie sytuacji, która spowodowała wizytę w gabinecie, a także o historię pary, uczucia, a także oczekiwania związane z terapią. Następnie wspólnie ustalane są cele terapii i częstotliwość spotkań.

Kiedy warto skorzystać z terapii dla par?

Kiedy warto skorzystać z terapii par?

  • w związku występują częste kłótnie, nieporozumienia,
  • brak wspólnych zainteresowań,
  • inne cele i plany partnerów,
  • pojawiają się problemy np. z wychowywaniem dzieci,
  • brak zaufania w związku,
  • jedna z osób (lub obie) dopuściła się zdrady,
  • wydarzyły się jakieś traumatyczne przeżycia,
  • partnerzy chcą poprawić jakość wzajemnych relacji,
  • wszystkie inne sytuacje, w których w związku pojawiają się problemy.
terapia-par-lodz

Umawianie wizyt

Aby umówić wizytę w Poradni EGO, wystarczy skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem telefonu +48 691-070-075 lub 42 251-51-51. Nasz personel pomoże Ci wybrać odpowiedniego specjalistę i ustali dogodny termin wizyty.

Wizytę można również zarezerwować za pomocą panelu rezerwacji ONLINE.