Diagnoza psychologiczna. W jakim celu się ją wykonuje?

Diagnoza psychologiczna jest procesem,  w ramach którego psycholog przy użyciu różnych narzędzi diagnostycznych min. wywiad psychologiczny, obserwacja, wybrane kwestionariusze i testy stara się rozpoznać psychologiczne mechanizmy funkcjonowania osoby badanej, wyjaśnić pojawiające się problemy oraz przewidywać możliwości i sposób ich zmiany.

Jak przebiega diagnoza psychologiczna?

Diagnoza psychologiczna to najczęściej cykl 3 do 4 spotkań z psychologiem. Pierwsze spotkanie służy zwykle zebraniu wywiadu od pacjenta  Kolejne spotkanie bądź spotkania to zwykle zastosowanie dobranych indywidualnie narzędzi badawczych: testów psychologicznych, kwestionariuszy. Ostatnie spotkanie najczęściej służy omówieniu uzyskanych w badaniu wyników oraz wynikających z nich wniosków odnośnie dalszego postępowania.

Diagnoza neuropsychologiczna. Czym jest i kiedy warto ją wykonać?

Głównym celem diagnozy neuropsychologicznej jest określenie związku pomiędzy funkcjonowaniem układu  nerwowego człowieka, a jego funkcjonowaniem psychicznym.

Diagnoza neuropsychologiczna umożliwia zbadanie związków pomiędzy zaburzeniami psychicznymi, neuropoznawczymi i neurorozwojowymi,  zmianami strukturalnymi i czynnościowymi mózgu. 

Innymi słowy diagnoza może pomóc w ustaleniu strategii leczenia oraz dopasowaniu wsparcia, w tym rehabilitacji, tak by poprawić jakość życia pacjenta .

Diagnoza neuropsychologiczna obejmuje 3-4 spotkania, w trakcie których użyte narzędzia (testy, kwestionariusze), ale także wywiad, pozwalają na ocenę procesów poznawczych  min. pamięć, koncentracja , a także emocjonalnych, takich jak wahania nastrojów, czy inne.

Kiedy warto skorzystać?

  • pojawiają się problemy z pamięcią albo z koncentracją uwagi,
  • występują trudności w wykonywaniu codziennych czynności, w tym także z poruszaniem się
  • pacjent przebył uraz czaszkowo-mózgowy,
  • wystąpiły choroby mózgu np. udar, zmiany neurozwyrodnieniowe
poradnia_ego (10)

Umawianie wizyt

Aby umówić wizytę w Poradni EGO, wystarczy skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem telefonu +48 691-070-075 lub 42 251-51-51. Nasz personel pomoże Ci wybrać odpowiedniego specjalistę i ustali dogodny termin wizyty.

Wizytę można również zarezerwować za pomocą panelu rezerwacji ONLINE.