Jestem psychoterapeutą w trakcie czteroletniego szkolenia terapii psychodynamicznej w Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im Hanny Segal. Uważam, że za każdą diagnozą stoi człowiek. Dlatego w swojej pracy terapeutycznej kieruje się indywidualnym podejściem do każdego pacjenta w oparciu na myśleniu analitycznym. Psychoterapia to długotrwały proces łączenia historii życia pacjenta, ze światem jego fantazji, myśli, marzeń, lęków oraz tworzonych relacji. Uważam, że to połączenie pozwala wydobyć na światło dzienne przeżywane wewnętrzne konflikty, organizację osobowości oraz sposób funkcjonowania umysłu pacjenta. Z kolei ta wiedza oraz jej rozumienie pozwala mu tworzyć stabilny i bezpieczny fundament do kształtowania zdrowszej relacji z samym sobą oraz światem zewnętrznym.

Skończyłem studia wyższe na kierunkach resocjalizacja oraz wychowanie fizyczne. Pracowałem w placówkach resocjalizacyjnych, wychowawczych, edukacyjnych oraz z dziećmi i młodzieżą zagrożoną demoralizacją na trudnym terenie łódzkich ulic. Pracuję z osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi.

Specjalizuję się w pracy z zaburzeniami osobowości, lękowymi, trudnościami w nawiązywaniu relacji interpersonalnych, depresją, autoagresją, zagrożeniem niedostosowaniem społecznym oraz osobami podatnymi bądź zagrożonymi uzależnieniem.